Statsvetenskaplig tidskrift 2014/4.
Statsvetenskaplig tidskrift 2014/4.

- Som gästredaktörer vill vi lyfta fram betydelsen av att tidskriften framöver speglar det faktum att undervisning är en central del av den statsvetenskapliga professionen, säger Maria Jansson och Maria Wendt.

I numret publiceras ett antal artiklar som på olika sätt belyser frågor kring pedagogik. Bland annat har Maria Wendt skrivit artikeln ”Gör en analys!” Om studenters svårigheter att vetenskapligt analysera politik – och vad vi lärare kan göra åt det.