Stora framtidsdagen

Den 10 november medverkar Jonas Tallberg under Stora framtidsdage och talar tillsammans med Sverker Gustavsson under temat De övernationella institutionernas kris – demokratins revansch eller undergång? - Hur ser förhållandet mellan överstatliga institutioner (som t.ex. EU och Världsbanken) och nationalstaterna ut i en post-global värld? Hur påverkas demokratin och är en annan världsordning möjlig?

Läs mer

 

 

 

Konferenser och seminarier

Max Waltman är inbjuden den 9 november till Harvard University, Department of Government, för att undervisa studenter i ett seminarium om hans komparativa forskning om rättspolitiska utmaningar till prostitution och människohandel samt hinder och möjligheter att stötta överlevare att lämna prostitutionen. Seminariet finansieras av Harvards Regan Fund, som stödjer väl ansedda föreläsare som erbjuder för studenterna annars ej tillgängliga perspektiv på ekonomiska, statsvetenskapliga eller sociala problem i USA och i världen

Max Waltman håller ett huvudkonferensanförande den 14 november hos Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) med titeln "Pornografi och prostitution som våld mot kvinnor: att bevisa sambandet och stoppa skadeverkningarna"

 

Den 28 november medverkar Maria Jansson i Genusakademins mobila seminarium Kvinnor, film och representation – ett tvärvetenskapligt projekt. Samtalet rör tvärvetenskapliga projekt med utgångspunkt i vårt Filmprojekt. Alla är välkomna.

Den 30 november medverkar Maria Jansson i ett heldags-symposium arrangerat av SFI/filmrummet/nordicwomeninfilm.com. Maria kommer bland annat att diskutera en ny rapport om jämställdhet som SFI ska ge ut samt presentera projektet projektet Kvinnor i svensk film: om kön, film och representation.

 

 

Tidigare evenemang

Tidigare evenemangisdagen den 24 oktober höll Marta Reuter ett föredrag om globaliseringens utmaningar för civilsamhällets organisationer på Fenixprogrammet.

Läs mer