Karin Bäckstrand är talare på ett internationellt symposium den 6-7 November för forskare och beslutsfattare som firar 50 år av internationell luftvårdsdiplomati för att förebygga försurning där Sverige har haft en ledande roll i det globala arbetet att motverka gränsöverskridande luftföreningar.  Miljöminister Karolina Skog medverkar.

Symposiet kommer att streamas vid Kungliga Skogs-och Lantbruksakademin i Stockholm.

50 years of acid rain (726 Kb)