Karin Bäckstrand.
Karin Bäckstrand.

Rådet ska bidra till att utveckla den vetenskapliga förankringen och huvudsakliga inriktningen för programmet. Fores kommer att stämma av projektidéer, tilltänkta författare och liknande men rådet kommer inte fatta beslut eller ta på sig något ansvar för Fores verksamhet eller publikationer.

Rådets medlemmar

Förutom Karin Bäckstrand, professor i miljövetenskap vid Statsvetenskapliga institutionen och John Hassler, professor i nationalekonomi vid Institutet för internationell ekonomi, består rådet av:

Ordförande Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, Handelshögskolan i Göteborg
Therese Lindahl, doktor i nationalekonomi, Beijerinstitutet
Semida Silveira, professor i energisystemplanering, KTH
Markus Wråke, doktor i nationalekonomi, IVL – Svenska miljöinstitutet

– Med ett vetenskapligt råd som räcker över flera discipliner kan vi höja kvaliteten på vårt arbete ytterligare, och får ett värdefullt stöd i att hitta relevant och aktuell forskning som bidrar till en bättre klimatdebatt i Sverige, säger Daniel Engström Stenson som leder Fores program för klimat- och miljöfrågor.

Programmets agenda 2015

Under 2015 handlar programmets verksamhet främst om gröna investeringar, internationell klimatpolitik, styrmedel samt transporter.

Text: John Sjöstrand.