Jonas Tallberg.
Jonas Tallberg.

I analysgruppen Global samverkan ingår professor Jonas Tallberg från Statsvetenskapliga institutionen.

Grupperna består av representanter från näringsliv, fackföreningsrörelse, civilsamhälle och akademi. Deras uppgift är att ta ett helhetsgrepp om centrala utmaningar som Sverige står inför under de kommande 10 till 20 åren, enligt ett pressmeddelande från Statsrådsberedningen.