Vad som har utropats till Asiens århundrade har inletts av ett årtionde av proteströrelser med krav på rättvisa och politiska rättigheter i nästan samtliga länder i Asien. Kina räknar officiellt att det sker cirka 200 000 så kallade ”massincidenter” årligen.  ”Paraply-rörelsen” i Hong Kong, Berish-protesterna i Malaysia, ”Safffranupproret” i Myanmar, rödskjorterörelsen i Thailand, eller mobiliseringen i samband med senaste valet i Singapore, är några exempel.

Konferensen avser att undersöka hur politiskt utrymme identifieras, skapas och begränsas, särskilt men inte uteslutande i auktoritära politiska regimer och hybridregimer. I fokus står framförallt individers och gruppers politiska deltagande utanför den formella politiska sfären - genom gatuprotester eller andra former såsom genom film, graffiti eller sociala medier.

Konferensen arrangeras av Forum för Asienstudier, Stockholms universitet och University at Albany, State University of New York.

För mer information se Forum för Asienstudiers webbsida.