"Omöjliga familjen. Ideologi och fantasi i svensk reproduktionspolitik."
"Omöjliga familjen. Ideologi och fantasi i svensk reproduktionspolitik."

Helena Tinnerholm Ljungberg har studerat svensk politik om assisterad befruktning från 1981 fram till 2005. Under denna period skedde en snabb utveckling av olika reproduktionstekniker såsom insemination, provrörsbefruktning och donation av spermier och ägg. Samtidigt reagerar staten på denna teknikutveckling genom att börja reglera hur den ska användas och av vilka.

- I min avhandling fokuserar jag på hur politiken formuleras under denna period, vilka problem och vilka lösningar ser man med den framväxande teknologin, säger Helena Tinnerholm Ljungberg. Jag analyserar också den mer underliggande och känslomässiga aspekten som kommer till uttryck när dessa frågor diskuteras. Det handlar om hur staten lägger sig i reproduktionen och på vilka grunder man gör det.

Hårdare reglering

Tydligt är att man reglerar denna form av reproduktion mycket hårdare än hur man reglerar reproduktion genom samlag. Samtidigt som det sker en snabb utveckling av teknikerna så sker inte samma snabba utveckling inom politiken. Där talar man snarare om hur man ska hantera och begränsa tekniken.

Den heterosexuella kärnfamiljen är en fortsatt central modell och alla nya reproduktionstekniker jämförs hela tiden med redan existerande metoder.

- Man kan säga att det under denna period sker en revolution inom tekniken men en reform inom politiken, säger Helena Tinnerholm Ljungberg.

Helena Tinnerholm Ljungberg disputerade den 4 december, 2015. Hela avhandlingen går att finna här.