Göran Sundström, professor i statsvetenskap
Göran Sundström, professor i statsvetenskap.

Mot bakgrund i de senaste årens uppmärksammade händelser, som It-skandalen på Transportstyrelsen och avslöjandena om misstänkt jäv inom Riksrevisionen, talade Göran Sundström om reformer inom förvaltningspolitiken och om statstjänstemannens förändrade roll.

Allt fler pratar om professionalisering

Tre teman som har kännetecknat förvaltningspolitiken under de senaste decennierna har varit renodling, företagisering och nätverkisering. Nu har också ett nytt tema börjat skönjas: Professionalisering.

- Just nu talas det väldigt mycket om professionalisering, förklarade Göran Sundström. Socialdemokraterna går bland annat till val på mantrat ”låt proffsen vara proffs” och redan 2013 skrev Stefan Löfven en debattartikel om just detta.   

Från omodern till modern

Sammmanfattningsvis visar förvaltningspolitisk forskning att de statliga myndigheterna generellt har gått från att vara omoderna myndigheter med fokus på kollektivism, regelföljsamhet och politiskt följsamhet till att bli mer moderna organisationer med fokus på individualitet, målrationalitet och chefskap.