LegGov är ett sexårigt forskningsprogram med deltagare från Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds och Stockholms universitet samt Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet. Programmet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond. Syftet med forskningsprogrammet är att undersöka legitimitetens dynamik i globala institutioner: varför, hur och med vilka konsekvenser vinner, upprätthåller och förlorar globala politiska institutioner sin legitimitet?

Programmet har nu startat en blogg som du finner här.