Klimatåtgärder från icke-statliga aktörer som företag, investerare, kommuner, städer, regioner och civilsamhälle inom sektorer som förnybar energi, transport, jordbruk spelar en alltmer central roll i samhällets klimatomställning. Klimatavtalet från Paris 2015 betonar betydelsen av frivilliga klimatåtaganden från icke-statliga och subnationella aktörer, vilket förstärkts ytterligare av att USA aviserat att de ska dra sig ur Parisavtalet. FN:s klimatkonvention (UNFCCC) administrerar en portal med drygt 12 000 klimatåtaganden från städer, företag och civilsamhälle i olika konstellationer.

Från reglering till frivillighet

Parisavtalet representerar ett skifte från reglering till frivillighet där stater i högre grad styr genom att mobilisera och koordinera dessa icke-statliga aktörer och initiativ mot långsiktiga mål som en koldioxidfri samhällsomvandling. Sveriges politiska mål att bli världens första fossilfria välfärdsstat och regeringens initiativ ’Fossilfritt Sverige’ (där drygt 200 företag och kommuner ingår) är en illustration av denna nya form av klimatstyrning.

Karin Bäckstrand och Naghmeh Nasiritousi
Karin Bäckstrand och Naghmeh Nasiritousi

 

Projektet är ett samarbete med Linköpings universitet och Vriije Universitet i Amsterdam.

Läs mer om projektet här.

Även Aysem Mert kommer att medverka i ett Formas-projekt, Occupy Climate Change (OCC), med Marco Armiero vid  KTH som projektledare.