Professor Karin Bäckstrand föreläser på kursen på temat icke-statliga organisationers roll i de internationella klimatförhandlingarna samt vad ett diskursanalytiskt perspektiv på den globala klimatpolitikens innebär.  

Det interdisciplinära distansutbildningsprogrammet i miljövetenskap (Infernum) vid Hagen universitet, Tyskland producera denna MOOC-kurs (MOOC massive open online course) i samarbete med statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet.

Politik om klimatförändringar mer än bara internationella förhandlingar

MOOC-kursen fokuserar på det samhällsvetenskapliga perspektivet på klimatförändringarna och välkända experter och aktivister inom klimaträttvisa medverkar. Ämnena innefattar bland annat icke-statliga organisationers roll, det europeiska systemet för utsläppshandel, ”land-grabbing” (stater eller privata investerare som köper upp mark i fattiga länder för egen användning/landrofferi), divestment (avveckling, att sluta investera i den industri som förstör klimatet) och degrowth (nerväxt, en term som används om alternativ till dagens tillväxtorienterade samhällsutveckling).

15-minuters videoföreläsningar

Den faktiska kursstarten för föreläsningarna är den 28 september och kursen pågår fram till 23 november. Kursen är uppdelad i 8 enheter som var och en innehåller fyra eller fem 15-minuters videoföreläsningar.

Kursen kommer att hållas på engelska, är öppen och kostnadsfri för alla och kommer inte med några förpliktelser. Studenter som fullföljer ett test med flervalsfrågor efter att ha tagit del av föreläsningarna kan få ett intyg om deltagande kostnadsfritt.

Interaktivt forum

Målet är att göra MOOC-kursen så interaktiv som möjligt. Förutom de korta videoföreläsningar, som är tillgängliga när som helst, kommer det att finnas plats för diskussioner i ett online-forum. Varje vecka kommer en föreläsare att vara online under en timme för att svara på de frågor som tas upp i forumet. I slutet av varje vecka kommer en föreläsare att svara på de frågor som kommer upp i forumet i en inspelad intervju.

Här kan du se trailern: https://www.youtube.com/watch?v=iVFKpPisam8

Den som är intresserad av att delta eller bara är nyfiken kan registrera sig här: https://mooc.umweltwissenschaften.de