Jonas Tallberg.
Jonas Tallberg.

Idag, den 28 juni, träffas EU:s stats- och regeringschefer i Europeiska rådet för att diskutera hanteringen av fredagens folkomröstningsutslag i Storbritannien. Även den svenska regeringen kommer att avkrävas en hållning. Men vilken strategi bör Sverige välja? Om detta skriver Jonas Tallberg och Björn Fägersten. Läs hela artikeln här.