Richard La Roche, pensionerad amerikansk diplomat.
Richard La Roche, pensionerad amerikansk diplomat.

Paneldebatten var en del av introduktionsdagen då de nya statsvetarstudenterna hälsas välkomna och får en presentation av såväl institutionen som det ämne de ska läsa den kommande terminen.

Inledningstalare var Richard La Roche, pensionerad amerikansk diplomat. Han gav sin personliga syn på läget i USA idag. Trots att Hillary Clinton enligt de senaste mätningarna har ett försprång så går det ännu inte att vara säker på valets utgång, enligt La Roche. USA är mycket fragmenterat och den politiska temperaturen är hög, så ännu kan mycket hända.

Det viktigaste valet på länge

- Detta är det viktigaste valet på mycket lång tid, säger Mats Karlsson, direktör vid Utrikespolitiska institutet. Detta val kommer att ha stor betydelse för hela världens framtid.

Ginna Lindberg är chef för Ekots utrikesredaktion och tidigare Sveriges Radios korrespondent i Washington. Hon har bevakat amerikansk politik i över 20 år och menar att det har varit det hittills mest bisarra valet att följa.

- Det har varit mycket svårt som journalist att bevaka valet, säger Ginna Lindberg. Vår uppgift är ju att granska kandidaterna och peka ut faktafel eller oklarheter i deras kampanjer. Men i Trumps fall har det varit svårt eftersom han inte har bemött journalisters frågor utan snarare viftat bort dem med att dem är ”the mainstream media”.

Impopulära kandidater

Mats Karlsson, Utrikespolitiska institutet, Ginna Lindberg, Sveriges Radio, och Merrick Tabor, Statsvetenskapliga institutionen.
Mats Karlsson, Utrikespolitiska institutet, Ginna Lindberg, Sveriges Radio, och Merrick Tabor, Statsvetenskapliga institutionen.

- Det har aldrig funnits två kandidater som varit så impopulära som Clinton och Trump, säger Merrick Tabor, statsvetare och lärare vid Statsvetenskapliga institutionen. Som statsvetare skulle vi inte kalla det bisarrt utan kanske intressant, som väljare känner jag att det är tragiskt.

Tabor varnar för att det är lätt att stirra sig blind på de två individerna som kandiderar, enligt honom finns det flera orsaker till att USA hamnat i denna situation. Det första är att landet inte längre är den dominerande makten i världen som det tidigare varit, det andra är att de som nu går till valurnorna är den första generationen som inte fått det bättre ekonomiskt än den föregående. Denna utveckling får konsekvenser för det politiska systemet menar Tabor. Kännetecknande är också att de två kandidaterna egentligen inte diskuterar någon politik överhuvudtaget. Det enda argument de två kandidaterna använder sig av är att ”de inte är den andre”. Något som Ginna Lindberg håller med om:

- Det här valet har inte alls handlat om ekonomiska frågor eller andra sakpolitiska frågor utan snarare har kultur- och identitetsfrågor varit i fokus.

Ännu oviss utgång

- Det är fortfarande en stor del av väljarna som inte har bestämt sig, därför går det inte att dra några slutsatser än, avslutar Merrick Tabor.

Panelsamtalet arrangerades av Statsvetenskapliga institutionen tillsammans med Statsvetenskapliga ämnesrådet (SVÄR). Moderator var professor Drude Dahlerup och i panelen deltog Richard La Roche, pensionerad amerikansk diplomat, Mats Karlsson, Utrikespolitiska institutet, Ginna Lindberg, Sveriges Radio och Merrick Tabor, Statsvetenskapliga institutionen.