Flera arbetsgivare var på plats och svarade på studenternas frågor.
Flera arbetsgivare var på plats och svarade på studenternas frågor.

På plats fanns flera arbetsgivare från såväl offentlig som privat sektor redo att svara på frågor från studenterna. Arbetsgivarutställningen lockade många besökare som ville veta mer om vilka kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden och hur man kan få sitt första jobb.

Viktiga kunskaper

Huvudtalare var Robin Travis, doktor i statsvetenskap och analyschef på riksdagens utredningstjänst. Han har mångårig erfarenhet av större och mindre utredningar i Sveriges riksdag och berättade om hur arbetet för en statsvetare kan se ut.

Det efterföljande panelsamtalet fortsatte på samma tema. I samtalet deltog, förutom Robin Travis, Rebecka Lönnroth från Governo, Elin Tuvéne från Migrationsverket och Linnéa Lindgren från Svenska institutet. Alla statsvetare men som idag har tjänster som på många sätt skiljer sig åt. På frågan om vad som är viktiga faktorer för att få jobb var det flera som påpekade att praktik är ett bra sätt att få erfarenhet.

Rebecka Lönnroth, Governo, Elin Tuvéne, Migrationsverket, Linnéa Lindgren, Svenska institutet och Robin Travis, riksdagens utredningstjänst.
Rebecka Lönnroth, Governo, Elin Tuvéne, Migrationsverket, Linnéa Lindgren, Svenska institutet och Robin Travis, riksdagens utredningstjänst.

- Metod är superviktigt att kunna, sa Rebecka Lönnroth från Governo. Även projektledning är bra att man lär sig tidigt.

Rolig arbetsmarknad

Att metodkunskaper är viktiga underströk även Robin Travis. Andra faktorer som också nämndes var att skaffa sig internationell erfarenhet genom att studera eller jobba utomlands. Det poängterades också hur viktiga personliga egenskaper är och att visa nyfikenhet, intresse och engagemang för jobbet.

- Det är en rolig arbetsmarknad för statsvetare och ni kommer alla få jobb som ni blir förvånade över att ni får betalt för att utföra, avslutade Robin Travis.

Parallella seminarier

Under dagen pågick flera parallella seminarier. Bland annat höll Jusek och ST ett fackligt lunchseminarium om hur man marknadsför sig. Man kunde även lära sig hur man skriver ett CV och få tips inför en anställningsintervju. Oxford Research, som är ett konsultföretag inom samhällsvetenskapliga analyser, utvärderingar och strategier, höll i en workshop om hur ett uppdrag blir till och genomförs.

Statsvetardagen arrangerades av Statsvetenskapliga ämnesrådet – SVÄR, Stockholms universitets Politicesstuderande – SUPS och Statsvetenskapliga institutionen.