Jonas Tallberg har ingått i analysgruppen Global samverkan som tillsattes av Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor.
Jonas Tallberg har ingått i analysgruppen Global samverkan som tillsattes av Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor.

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål i den så kallade Agenda 2030 för hållbar utveckling. Analysgruppens uppdrag var att utgå från Agenda 2030 och analyserat vad som krävs för ett effektivt och hållbart genomförande på några utvalda områden, såväl i Sverige som globalt. Fokus skulle ligga på angelägna områden som kräver nytänkande och för vilka svenska initiativ kan få särskild betydelse.

Läs mer om analysgruppen Global samverkan och deras slutrapport på regeringens webbplats.