Lisa Dellmuth har beviljats 3 848 000 kronor för projektet Elitkommunikation och internationella organisationers sociala legitimitet.

Ulf Mörkenstam har beviljats 5 934 000 kronor för projektet Vilka är folket i folkstyret? En studie av nationella och urfolks konstitutioner.

Alexandra Segerberg har beviljats 5 008 000 kronor för projektet Politiska idéers uppkomst och organisering i teknikburna nätverksrörelser.

Kåre Vernby har beviljats 5 380 000 kronor för projektet Underrepresentation av invandrade i politiken.