Panelsamtal under Almedalsveckan om "Ändrade villkor för svensk demokrati? Om policyprofessionella, opinionskänslighet och parlamentarism".
Panelsamtal under Almedalsveckan om "Ändrade villkor för svensk demokrati? Om policyprofessionella, opinionskänslighet och parlamentarism".

Det var några av de frågor som bland andra professor Tommy Möller försökte besvara i ett samtal under Almedalsveckan om ”Ändrade villkor i svensk demokrati”.

- Vi har fått ett nytt parlamentariskt läge där riksdagsledamöterna fått mindre inflytande i och med decemberöverenskommelsen, sade Tommy Möller. Eftersom vi också har en minoritetsregering som är relativt oerfaren har vi inte heller där ett tydligt maktcentrum. Denna utveckling förändrar läget för dagens lobbyister och möjligheten att påverka politiken.

De policyprofessionella

Begreppet policyprofessionella har under våren blivit aktuellt med anledning av boken ”Makt utan mandat. De policyprofessionella i svensk politik” skriven av bland andra Christina Garsten, professor i socialantropologi. Författarna har undersökt vilka de policyprofessionella är, vad de gör och vilken makt och inflytande de har.

- De policyprofessionella är de som är anställda inom politiken för att driva politik men är inte folkvalda, förklarar Christina Garsten.

Två av panelisterna som själva kan anses tillhöra gruppen policyprofessionella var Ulrica Schenström från Halvarsson & Halvarson och Daniel Suhonen från Tankesmedjan Katalys. De båda poängterade att detta är en mycket heterogen grupp bestående av såväl politiska tjänstemän, pr-konsulter, pressekreterare som lobbyister.

- Det är inget problem för politiken att statsministern har en pressekreterare, menade Daniel Suhonen, problemet är de som jobbar dolt. Det vill säga när man inte vet vem det är som pratar eller ligger bakom ett specifikt utspel.

Större opinionskänslighet

Tommy Möller påpekade att i och med politikens professionalisering så är det idag den här gruppen som i mångt och mycket bär upp det politiska systemet. Utan dem skulle de folkvalda inte klara sig. Förr var partierna folkrörelser med frivilligarbetare. Idag är det istället anställda personer som är välutbildade och har bra metoder till sitt förfogande för att exempelvis mäta och undersöka vad folk tycker.

- Detta har gjort att politiken idag är mycket opinionskänslig vilket kan innebära svårigheter för politiker att fatta beslut som inte är så uppskattade. Denna utveckling understryks av den digitala utvecklingen som gjort det möjligt att mäta och testa vad medborgarna tycker.

Seminariet var en del av Stockholms universitets arrangemang under Almedalsveckan och går att se i sin helhet här.