Statsvetenskapliga institutionsstyrelsens sammansättning

Mandatperioden 2018-01-01 - 2020-12-31

 

Prefekt – Göran Sundström
Stf prefekt - Eva Erman

 
   
Sekreterare - Sofie Trosell  
   
Lärare (docentkompetens)
Ordinarie  

Suppleanter

Göran Sundström
Jonas Tallberg
Kåre Vernby

Andreas Duit
Eva Erman
Ulf Mörkenstam

   
Lärare (övriga)
Ordinarie  

Suppleanter

Jouni Reinikainen
Marta Reuter

Jon Nyhlén
Martin Qvist

   
Studerande (doktorander)
Ordinarie  

Suppleant
Sanna Lundquist Carolina Jansson
   
Studerande (grundutbildningen)
Ordinarie 

Suppleanter

Karl Gustavsson
Louise Samweli

Dina Möller
Klaramaria Pollak

   
Administrativ personal
Ordinarie    

Suppleanter

Emma Bergström
Anneli Lindén

Claudia Wittmer
Petter Zirath

 

Datum för sammanträden HT 2020

Tis 15 septermber

Tis 20 oktober

Tis 8 december

Datum för sammanträden VT 2021

Tis 2 februari

Tis 16 mars

Tis 27 april

Tis 8 juni

Samtliga sammanträden äger rum i F702 kl. 13.00.