Statsvetenskapliga institutionsstyrelsens sammansättning

Mandatperioden 2018-01-01 - 2020-12-31

 

Prefekt – Maritta Soininen
Stf prefekt - Magnus Reitberger

 
   
Sekreterare - Sofie Trosell  
   
Lärare (docentkompetens)
Ordinarie  

Suppleanter

Göran Sundström
Jonas Tallberg
Kåre Vernby

Andreas Duit
Eva Erman
Ulf Mörkenstam

   
Lärare (övriga)
Ordinarie  

Suppleanter

Jouni Reinikainen
Marta Reuter

Jon Nyhlén
Martin Qvist

   
Studerande (doktorander)
Ordinarie  

Suppleant
Sanna Lundquist Carolina Jansson
   
Studerande (grundutbildningen)
Ordinarie 

Suppleanter

Louise Samweli
Nathalie Hedin

Dina Möller
Klaramaria Pollak

   
Administrativ personal
Ordinarie    

Suppleanter

Emma Bergström
Anneli Lindén

Claudia Wittmer
Petter Zirath

 

Datum för sammanträden HT 2019

Tis 10 septermber

Tis 22 oktober

Tis 10 december

Datum för sammanträden VT 2020

Tis 4 februari

Tis 17 mars

Tis 28 april

Tis 9 juni

Samtliga sammanträden äger rum i F702 kl. 13.00.