Statsvetenskapliga institutionsstyrelsens sammansättning

Mandatperioden 2018-01-01 - 2020-12-31

 

Prefekt – Maritta Soininen
Stf prefekt - Magnus Reitberger

 
   
Sekreterare - Sofie Trosell  
   
Lärare (docentkompetens)
Ordinarie  

Suppleanter

Göran Sundström
Jonas Tallberg
Kåre Vernby

Andreas Duit
Eva Erman
Ulf Mörkenstam

   
Lärare (övriga)
Ordinarie  

Suppleanter

Jouni Reinikainen
Marta Reuter

Jon Nyhlén
Martin Qvist

   
Studerande (doktorander)
Ordinarie  

Suppleant
Karin Sundström Viktor Elm
   
Studerande (grundutbildningen)
Ordinarie 

Suppleanter

Maja Sundstrand
Simon Froster Delbom

Adam Gjein

   
Administrativ personal
Ordinarie    

Suppleanter

Emma Bergström
Schauki Karim

Linnea Hjelmtorp Andersson
Claudia Wittmer

 

Datum för sammanträden HT 2018

Tis 18 septermber

Tis 23 oktober

Tis 4 december

Datum för sammanträden VT 2019

Tis 5 februari

Tis 12 mars

Ons 24 april (observera att mötet äger rum en onsdag)

Tor 13 juni (observera att mötet äger rum en torsdag)

Samtliga sammanträden äger rum i F702 kl. 13.00.