Statsvetenskapliga institutionsstyrelsens sammansättning

Mandatperioden 2015-01-01 - 2017-12-31

 

Prefekt – Maritta Soininen
Stf prefekt - Magnus Reitberger

 
   
Sekreterare - Petter Zirath  
   
Lärare (docentkompetens)
Ordinarie  

Suppleanter

Ulf Mörkenstam
Ulrika Mörth
Göran Sundström

Andreas Duit
Michele Micheletti
Jonas Tallberg

   
Lärare (övriga)
Ordinarie  

Suppleanter

Maria Jansson
Jouni Reinikainen

Lenita Freidenvall
Magnus Reitberger

   
Studerande (doktorander)
Ordinarie  

Suppleant
Karin Sundström Viktor Elm
   
Studerande (grundutbildningen)
Ordinarie 

Suppleanter

Emma Nordin
Rebecca Hagberg

 

   
Administrativ personal
Ordinarie    

Suppleanter

Emma Bergström
Schauki Karim

Pasquale Cricenti
Claudia Wittmer

 

Datum för sammanträden HT 2017

Tis 19 septermber

Tis 24 oktober

Tis 5 december

Datum för sammanträden VT 2018

Tis 6 februari

Tis 20 mars

Tis 24 april

Tor 7 juni (observera att mötet äger rum en torsdag)

Samtliga sammanträden äger rum i F702 kl. 13.00.