Prefekt

Professor Maritta Soininen
Kontaktuppgifter
Mottagningstid efter överenskommelse.

Ställföreträdande prefekt och studierektor för grundnivån

Universitetslektor Magnus Reitberger
Kontaktuppgifter
Mottagningstid efter överenskommelse.

Studierektor för avancerad nivå

Universitetslektor Jouni Reinikainen
Kontaktuppgifter
Mottagningstid efter överenskommelse.

Studierektor för forskarutbildningen

Biträdande lektor/Docent Thomas Sommerer
Kontaktuppgifter
Mottagningstid efter överenskommelse.

Administrativ chef

Agneta Sundman Claesson
Kontaktuppgifter