Forskare

Våra forskare

Nedan är alla våra forskare listade med en länk till deras hemsidor där de själva beskriver sina forskningsområden.

Hans Agne

Hans Agné

Associate professor/Senior lecturer

Ishtiaq Ahmed thumb

Ishtiaq Ahmed

Professor emeritus

Björn Beckman

Björn Beckman

Professor emeritus

Henrik Berglund

Associate professor/Senior lecturer

Göran Bergström

Göran Bergström

Associate professor/Senior lecturer

Simon Birnbaum

Simon Birnbaum

Associate professor/Researcher

Drude Dahlerup

Drude Dahlerup

Professor emerita

Porträtt på forskaren Maud Eduards.

Maud Eduards

Professor emerita

Kjell Engelbrekt

Kjell Engelbrekt

Visiting professor

Eva Erman

Eva Erman

Professor

Lenita Freidenvall

Lenita Freidenvall

Associate professor/Senior lecturer

Kjell Goldmann

Kjell Goldmann

Professor emeritus

Eva Hansson

Ph.D./Research administrator Forum for Asian Studies

Anders Håkansson

Ph.D./Senior lecturer

Maria Jansson

Maria Jansson

Associate professor/Senior lecturer

Joakim Kreutz

Joakim Kreutz

Associate Professor/Associate senior lecturer

Torbjörn Larsson

Torbjörn Larsson

Associate professor/Senior lecturer

Lars Lindström

Lars Lindström

Ph.D./Senior lecturer

Hanne Martinek

Hanne Martinek

Ph.D./Researcher

Bild på forskaren Aysem Mert.

Aysem Mert

Ph.D./Associate senior lecturer

Ulf Mörkenstam

Associate Professor/Senior lecturer

Bertil Nygren

Bertil Nygren

Associate professor/Senior lecturer

Bild på Jon Nyhlén

Jon Nyhlén

Ph.D./Associate senior lecturer

Martin Qvist.

Martin Qvist

Ph.D./Researcher

Jouni Reinikainen

Jouni Reinikainen

Ph.D./Senior lecturer/Director of second level studies

Bild på Magnus Reitberger

Magnus Reitberger

Ph.D./Senior lecturer/Deputy Head of Department/Director of first level studies

Marta Reuter

Marta Reuter

Ph.D./Researcher

Olof Ruin

Olof Ruin

Professor emeritus

Diane Sainsbury

Diane Sainsbury

Professor emerita

Alexandra Segerberg

Associate professor/Researcher

Maritta

Maritta Soininen

Professor/Head of Department

Thomas Sommerer

Thomas Sommerer

Associate professor/Associate senior lecturer/Director of third level studies

Ola Svenonius

Ola Svenonius

Ph.D./Postdoc/Assistant director of first levels studies

Daniel Tarschys

Professor emeritus

Bild på Kåre Vernby

Kåre Vernby

Associate Professor/Senior lecturer

Max Waltman thumb

Max Waltman

Ph.D./Postdoc

Bild på Maria Wendt

Maria Wendt

Associate professor/Senior lecturer

KONTAKT

Telefon:
Tel: 08-16 20 00 (växel)
08-16 49 07 (end. studentexpedition)

Besöksadress:
Universitetsvägen 10 F,
F-huset plan 4, 5 och 7, samt Skogstorpet.
Karta

Postadress:
Statsvetenskapliga institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Fakturaadress:
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Ref. nr. 320
Referens nr. ska finnas i referensfältet på varje faktura

Bankgiro:
5050-0206
Statsvetenskapliga institutionens institutionsnummer är 320.

Studentexpeditionens öppettider:
Mån, tis, tors kl. 11.30 - 13.00
Rum F 472
Tel. 08-16 32 22.

Ordlista sve/eng

  • Forskare - Researcher
  • Biträdande lektor – Associate senior lecturer
  • Universitetslektor – Senior lecturer
  • Docent – Associate professor
  • Professor - Professor