Arbetsmiljörådets medlemmar är:

Magnus Reitberger, stf prefekt och studierektor för grundnivå (ordförande)

Pernilla Nordahl, skyddsombud

Lenita Freidenvall, jämställdhetsombud.

Agneta Sundman Claesson, T/A-representant

Sara Moritz, doktorandrepresentant

Dina Möller, studeranderepresentant

Handlingsplan för institutionens arbetsmiljöarbete

Statsvetenskapliga institutionens handlingsplan 2019-2020 (137 Kb)
 

Läs mer om institutionens arbetsmiljöarbete.