Arbetsmiljörådets medlemmar är:

Magnus Reitberger, stf prefekt och studierektor för grundnivå (ordförande)

Pernilla Nordahl, skyddsombud

Agneta Sundman Claesson, T/A-representant

Tua Sandman, doktorandrepresentant

samt en studeranderepresentant