Emma Bergström

Biträdande studierektor
Ansvarsområden: bemanning grundnivå och avancerad nivå, sekreterare i GUR.
Kontaktuppgifter

Agneta Sundman Claesson

Administrativ chef
Ansvarsområden: Övergripande ansvar för den administrativa verksamheten samt ansvarig för bokslut, doktorandfinansiering, prolongation, lokaler och anställningsbeslut.
Kontaktuppgifter

Isolde Tengbjer Jobarteh

Internationell koordinator/Studievägledare
Ansvarsområden: utbytesverksamhet och studievägledning.
Kontaktuppgifter

Sebastian Klarås

Ekonomiansvarig
Ansvarsområden: löpande faktureringar, budget, halv- och helårsbokslut, attesteringar, upphandlingar, resebyrå/resebokningar.
Kontaktuppgifter

Anneli Lindén

Personalhandläggare
Ansvarsområden: personaladministration, registrator, sukatansvarig, resor och utlägg.
Kontaktuppgifter

Christian Möllerop

Studievägledare
Ansvarsområden: studievägledning och administration för forskarutbildningen.
Kontaktuppgifter

Pernilla Nordahl

Administratör
Ansvarsområden: IT och telefoni, nycklar, passerkort samt kopiatorer, lokaler, allmänna seminariet, konferenser/evenemang.
Kontaktuppgifter

Jonas Rådne

Studieadministratör
Ansvarsområden: kursadministration Statsvetenskap II/Political Science II, Statsvetenskap III/Political Science III, studentexpedition.
Kontaktuppgifter

Åsa Sandlund

Studieadministratör
Ansvarsområden: Statsvetenskap I, KOPO-programmet, tentamenansvarig, studentexpedition och arkivvårdare.
Kontaktuppgifter

Sofie Trosell

Kommunikatör
Ansvarsområden: kommunikation, hemsidan, sekreterare i institutionsstyrelsen.
Kontaktuppgifter

Claudia Wittmer (tjänstledig)

Studievägledare/internationell koordinator
Ansvarsområden: studievägledning, alumnverksamhet, utbytesverksamhet.

Petter Zirath

Biträdande studierektor, studievägledare och kursadministratör masterutbildningen.
Ansvarsområden: kursadministration och studievägledning för masterutbildningen, alumnansvarig.
Kontaktuppgifter

Aline Rojas Österlind (föräldraledig)

Internationell koordinator/Studievägledare
Ansvarsområden: utbytesverksamhet och studievägledning.
Kontaktuppgifter