Emma Bergström

Biträdande studierektor
Ansvarsområden: bemanning grundnivå och avancerad nivå, sekreterare i GUR.
Kontaktuppgifter

Agneta Sundman Claesson

Administrativ chef
Ansvarsområden: Övergripande ansvar för den administrativa verksamheten samt ansvarig för bokslut, doktorandfinansiering, prolongation, lokaler och anställningsbeslut.
Kontaktuppgifter

Daniel De Sousa

Vik. Biträdande studierektor, studievägledare och kursadministratör masterutbildningen.
Ansvarsområden: kursadministration och studievägledning för masterutbildningen, alumnansvarig.
Kontaktuppgifter

Linnea Hjelmtorp

Studieadministratör
Ansvarsområden: Statsvetenskap I, KOPO-programmet, tentamenansvarig, studentexpedition och arkivvårdare.
Kontaktuppgifter

Schauki Karim

Ekonomiansvarig
Ansvarsområden: löpande faktureringar, budget, halv- och helårsbokslut, attesteringar, upphandlingar, resebyrå/resebokningar.
Kontaktuppgifter

Anneli Lindén

Personalhandläggare
Ansvarsområden: personaladministration, registrator, sukatansvarig, resor och utlägg.
Kontaktuppgifter

Christian Möllerop

Vik. studievägledare
Ansvarsområden: studievägledning och administration för forskarutbildningen.
Kontaktuppgifter

Pernilla Nordahl

Administratör
Ansvarsområden: IT och telefoni, nycklar, passerkort samt kopiatorer, lokaler, allmänna seminariet, konferenser/evenemang.
Kontaktuppgifter

Noelle Rossnahan

Studievägledare/internationell koordinator
Ansvarsområden: studievägledning, alumnverksamhet, utbytesverksamhet.
Kontaktuppgifter

Sofie Trosell (föräldraledig)

Kommunikatör/utredare
Ansvarsområden: kommunikation, hemsidan, sekreterare i institutionsstyrelsen.
Kontaktuppgifter

Claudia Wittmer (föräldraledig)

Studievägledare/internationell koordinator
Ansvarsområden: studievägledning, alumnverksamhet, utbytesverksamhet.
Kontaktuppgifter

Petter Zirath

Vik. kommunikatör/utredare
Ansvarsområden: kommunikation, hemsidan, sekreterare i institutionsstyrelsen, administration Samhällskunskap för ämneslärarprogrammet.
Kontaktuppgifter

Emelie Öberg

Vik. studieadministratör
Ansvarsområden: kursadministration Statsvetenskap II/Political Science II, Statsvetenskap III/Political Science III, studentexpedition.
Kontaktuppgifter

Aline Rojas Österlind (föräldraledig)

Studievägledare
Ansvarsområden: studievägledning och administration forskarutbildningen.
Kontaktuppgifter