Medarbetare

Våra medarbetare hittar du under All personal till vänster. Vill du skicka e-post och vet namnet är adressen fornamn.efternamn@statsvet.su.se.

Forskare

Söker du en forskare eller information om våra forskningsområden kan du leta under fliken Våra forskare och Vem forskar om vad.

Forskningsvistelse

Om du har frågor angående forskningsvistelse vid Statsvetenskapliga institutionen kontakta ställföreträdande prefekt Magnus Reitberger.

Jämställdhetsombud

Institutionens jämställdhetsombud är Kåre Vernby.

Krisgrupp

Vid Statsvetenskapliga institutionen finns en krisgrupp. För mer information kontakta kommunikatören Petter Zirath.

Frågor om webbplatsen

Skickas till: webmaster@statsvet.su.se.