Vi har vår internsidor på Mondo. Där finner du bl.a. protokoll från institutionsstyrelsen, policydokument och blanketter.

Till internsidorna på Mondo.

Intern kalender

Här publiceras interna möten vid Statsvetenskapliga institutionen. Vill du lägga till ett möte - kontakta i så fall kommunikatören Petter Zirath.