Statsvetenskapliga institutionen har ett lokalt arbetsmiljöråd vars uppgift är att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter vid institutionen. Gruppen arbetar med att bevaka och väcka intresse för frågor om arbetsmiljö och lika villkor.

I anslutning till det lokala rådet upprättar institutionen en tvåårig handlingsplan för att kunna utöva systematiskt arbetsmiljöarbete.

Handlingsplan för institutionens arbetsmiljöarbete

Statsvetenskapliga institutionens handlingsplan 2019-2020 (27 Kb)

Arbetsmiljörådet

Magnus Reitberger, stf prefekt och studierektor för grundnivå (ordförande)

Pernilla Nordahl, skyddsombud

Lenita Freidenvall, jämställdhetsombud.

Agneta Sundman Claesson, T/A-representant

Sara Moritz, doktorandrepresentant

Dina Möller, studeranderepresentant