Bild på Jon Nyhlén. Foto: Niklas Björling.
Jon Nyhlén, doktor i statsvetenskap. Foto: Niklas Björling.

Vilka har makten över skolpolitiken? Är det staten eller kommunerna? Är det politikerna eller lärare och rektorer. Eller är det kanske elever och vårdnadshavare? Under de senaste decennierna har skolsystemet genomgått en rad stora förändringar som ändrat maktrelationerna mellan aktörerna.

Stockholms universitet och ABF Stockholm fortsätter sin serie forskningsföreläsningar. Framstående statsvetare berättar om hur de analyserar och forskar om politik. Den 14 oktober är det Jon Nyhlén, doktor i statsvetenskap, som talar.

Fri entré. Välkommen!