Kjell Engelbrekt
Kjell Engelbrekt

President Donald Trump valdes, liksom sin företrädare, bland annat för att många amerikaner kräver att USA ska prioritera inhemska problem och utmaningar på bekostnad av internationella åtaganden. Samtidigt lovade Trump nysatsningar på militära förmågor och en högre ekonomisk tillväxt. Försvagas eller förstärks därmed USA:s roll i världsordningen?

Stockholms universitet och ABF Stockholm fortsätter sin serie forskningsföreläsningar på tisdagskvällar. Framstående statsvetare berättar om hur de analyserar och forskar om politik. Den 30 januari är det professor Kjell Engelbrekt som talar.

Fri entré. Välkommen!

Läs mer om Kjell Engelbrekt.