Karin Bäckstrand.
Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning.

Klimatpolitiska rådet har granskat den svenska regeringens klimatpolitik. Hur står det till med regeringens klimatarbete? Kommer vi nå målet om noll utsläpp 2045 och vad föreslår Klimatpolitiska rådet för åtgärder?
 
Stockholms universitet och ABF Stockholm fortsätter sin serie forskningsföreläsningar. Framstående statsvetare berättar om hur de analyserar och forskar om politik. Den 21 september är det Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning, som talar.

Välkommen!