Maria-Therese Gustafsson, doktor i statsvetenskap.

Gruvsektorn kommer att spela en central roll i den gröna omställningen. I många länder har dock naturresursutvinning inte lett till ekonomisk utveckling, utan snarare bidragit till konflikter, ojämlikheter och miljöförstöring. Hur kan dessa utmaningar hanteras så att gruvsektorn kan bidra till omställningen och samtidigt vara förenlig med demokratisk och hållbar utveckling i de länder där resurserna utvinns?  

Stockholms universitet och ABF Stockholm fortsätter sin serie forskningsföreläsningar. Framstående statsvetare berättar om hur de analyserar och forskar om politik. Den 16 november är det Maria-Therese Gustafsson, doktor i statsvetenskap, som talar. Föreläsningen visas live på Facebook.

Välkommen!