Eva Erman
Eva Erman

Vilken roll spelar politiska ideal i samhället? Är det värt att formulera ideal om rättvisa, jämlikhet och demokrati när den politiska verkligheten i vilken beslutsfattare verkar främjar kortsiktigt tänkande och strategiskt handlande? 

Stockholms universitet och ABF Stockholm fortsätter sin serie forskningsföreläsningar på tisdagskvällar. Framstående statsvetare berättar om hur de analyserar och forskar om politik. Den 17 april är det Eva Erman, professor i statsvetenskap, som talar.

Fri entré. Välkommen!

Läs mer om Eva Erman.