Maria Jansson
Maria Jansson

Kvinnor i filmbranschen rapporterar om sexuella trakasserier och siffror visar att kvinnor ofta arbetar i filmprojekt med lägre budget än män. Samtidigt hyllas den svenska jämställdheten på filmområdet i takt med att antalet kvinnor bakom kameran har ökat. Hur har jämställdhetspolitiken på filmområdet vuxit fram? Vilka problem och möjligheter har utformningen av åtgärderna gett upphov till?

Stockholms universitet och ABF Stockholm fortsätter sin serie forskningsföreläsningar på tisdagskvällar. Framstående statsvetare berättar om hur de analyserar och forskar om politik. Den 27 februari är det Maria Jansson, docent i statsvetenskap, som talar.

Fri entré. Välkommen!

Läs mer om Maria Jansson.