Statsvetare pratar politik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Statsvetenskapliga institutionen
  4. Om oss
  5. Evenemang
  6. Statsvetare pratar politik

Statsvetare pratar politik - Vem har politisk makt i Sverige?

Makt och demokrati hänger mycket nära ihop. Vem som har makt i samhället och hur makten fördelas säger en hel del om den svenska demokratin och hur vi som samhällsmedborgare förhåller oss till demokratiska värderingar. Demokratin kan ses som en uppsättning kriterier för samhällets maktfördelning. En demokratisk maktfördelning ska ge alla i samhället lika rätt till personlig utveckling och lika rätt att påverka samhällets gemensamma angelägenheter. Hur ser maktfördelningen ut i Sverige? Vem har politisk makt i Sverige? Under hösten kommer Stockholms universitet och ABF Stockholm att genomföra en serie forskningsförläsningar på temat politisk makt i Sverige.

Bild på Michele Micheletti. Foto: Niklas Björling.

Statsvetare pratar politik: Konsumentmakt

Har konsumenter någon makt över samhällsutvecklingen? Kan de bidra till lösningar på komplexa samhällsproblem här i Sverige och i världen? Varför väljer samhällsmedborgare att använda marknaden som arena för politik? Och hur går de till väga.

VIDEO

Här kan du se tidigare föreläsningar

Tidigare föreläsningar