Opponenter: Lars Linblom (Linköpings universitet) och Viktor Elm.