Onsdag den 16 september

Kristina Borèus, Uppsala universitet

Torsdag 17 september, G-salen

Disputation Karim Zakhour

Måndag 28 september, D8 

Disputation, Gustav Ramström

Onsdag den 7 oktober

Svensk krishantering /Crisis Management in Sweden
Fredrik Bynander, Försvarshögskolan

Onsdag den 21 oktober

Sven Oscarsson, Uppsala universitet

Fredag den 30 oktober, 10-13, sänds på Zoom

Disputation, Magnus Christiansson
”Defence transformation in Sweden: The strategic governance of pivoting projects, 2000-2010”.

Onsdag 4 november, Aula Magna

Disputation, Markus Furendal

Torsdag den 5 november

Det amerikanska presidentvalet
Frida Stranne, Högskolan i Halmstad & Uppsala universitet, Jan Hallenberg, Försvarshögskolan, Merrick Tabor, Stockholms universitet.

Måndag den 9 november

Slutseminarium Ian Higham
Preliminär titel: "Explaining Early Adoption: National Action Plans on Business and Human Rights".

Onsdag den 25 november

Avhandlingsplan seminarium, Jasmijn van der Most

Fredag 27 november, Aula Magna, kl.10.00-12.00 

Disputation, Naima Chaboun

 

 

 * Seminariet hålls på engelska