Fredag 23 augusti

Slutseminarium: Hedvig Ördén
Boundless Security
Opponenter: Niklas Bremberg och Carolina Janson

Onsdag 18 september

Slutseminarium Karim Zakhour
Opponenter: Maria Jansson och Ragnhild Nilsson

Torsdag 26 september   

John Owen (University of Virginia)

Fredag 27 september hörsal 11, kl 10-12

Disputation Tarek Oraby
A Darwinian Theory of International Conflict
Opponent: John Owen

Fredag 18 oktober   

Slutseminarium Naima Chahboun

Onsdag 13 november

Folkvalda i den svenska flernivådemokratin
David Karlsson (Förvaltningshögskolan och Göteborgs univesitet)

Onsdag 20 november

Albert Weale, UCL, London
The will of the people: A modern myth

Tisdag 26 november

Beth Simmons, University of Pennsylvania
The Power of Global Performance Indicators

Onsdag 4 december

Slutseminarium Gustav Ramström
Opponenter: Kåre Vernby och Markus Furendal

Onsdag 11 december

Jenny Andersson, SCAS/Science Po

Onsdag 18 december

Nya forskningsprojekt presenteras

 

 * Seminariet hålls på engelska