Fredag 23 augusti

Slutseminarium: Hedvig Ördén
Boundless Security
Opponenter: Niklas Bremberg och Carolina Janson

Onsdag 18 september

Slutseminarium Karim Zakhour
Opponenter: Maria Jansson och Ragnhild Nilsson

Torsdag 26 september   

John Owen (University of Virginia)

Fredag 27 september hörsal 11, kl 10-12

Disputation Tarek Oraby
A Darwinian Theory of International Conflict
Opponent: John Owen

Fredag 18 oktober   

Slutseminarium Naima Chahboun

Onsdag 13 november

Folkvalda i den svenska flernivådemokratin
David Karlsson (Förvaltningshögskolan och Göteborgs univesitet)

Onsdag 20 november

Albert Weale (UCL, London)

Tisdag 26 november

Beth Simmons (Harvard)

Onsdag 11 december

Jenny Andersson (SCAS/Science Po)

 

 * Seminariet hålls på engelska