Om oss

Välkommen till Statsvetenskapliga institutionen!

Statsvetenskapliga institutionen är en av de större institutionerna vid Stockholms universitet och ligger i Södra huset (F-huset plan 4, 5 och 7, samt Skogstorpet). Här arbetar runt tio administratörer, 50 forskare och lärare samt ungefär 25 doktorander.

Nyheter

 • Kraftfulla åtgärder om klimatmålen ska nås 2019-03-22 Klimatpolitiska rådet har överlämnat sin första rapport till regeringen. I rapporten konstaterar de att kraftfulla åtgärder krävs för att Sverige ska nå klimatmålen.
 • Andra delrapporten om Nya Karolinska Solna 2019-03-15 Professor Göran Sundström har överlämnat den andra delrapporten från forskningsprojektet "Framtidens universitetssjukhus – Beslut om Nya Karolinska Solna".
 • New book: Gendering Military Sacrifice 2019-03-11 This book offers a feminist analysis of military sacrifice and reveals the importance of a gender perspective in understanding the idea of honourable death. Editors are Cecilia Åse and Maria Wendt.
 • Kan du hållas ansvarig för din livsstilsrelaterade ohälsa? 2019-03-07 Hur bör kostnader för livsstilsrelaterad ohälsa fördelas mellan stat och individ? Är individer ansvariga för sina livsstilsrelaterade sjukdomar och ska de då även hållas ansvariga ekonomiskt?
 • Öppen föreläsning: Populismen, EU och Europavalet 2019-02-22 Den politiska kartan i Europa har på senare tid ritats om i och med framväxten av många populistiska partier. Hur påverkar detta förutsättningarna för fortsatt europeiskt samarbete?
 • Arbetssökande diskrimineras visar ny rapport 2019-02-20 Individer födda utanför Europa kallas mer sällan än jämförbara svenskfödda till jobbintervjuer inom café- och restaurangbranschen. Vissa grupper diskrimineras mer än andra och det finns även skillnader mellan könen.
 • Varför ska vi rädda miljön? 2019-02-11 Hur vi hanterar miljöfrågan idag kommer att påverka generationer långt fram i tiden. Men har vi moraliska förpliktelser gentemot dessa framtida generationer? Ja, skulle nog de flesta säga. Men enligt Jasmina Nedevska Törnqvist är frågan inte så enkel.
 • "Stora reformer svåra att riva upp" 2019-01-21 Göran Sundström intervjuad i Agenda om Socialdemokraternas högersväng och svårigheten att rulla tillbaka stora politiska reformer.
 • ”Här är de realistiska alternativen till global despoti mot klimatkrisen” 2019-01-15 Tanken på en ”klimatdespoti” som kan rädda världen från klimathotet är både naiv och verklighetsfrämmande, skriver professorerna Andreas Duit och Jonas Ebbesson.
 • Foto av Tommy Möller. Foto: Eva Dalin. Tommy Möller i Agenda 2019-01-14 Tommy Möller medverkade i gårdagens Agenda för att diskutera uppgörelsen mellan C, L och S.
 • Naming and shaming – effektiv påverkansstrategi inom internationell politik 2019-01-11 Förekomsten av sociala sanktioner, eller så kallade ”naming and shaming”-strategier, har ökat kraftigt i internationell politik. Men hur fungerar det, och är det en effektiv påverkansstrategi?
 • Demokratin firar 100 år 2018-12-18 Två nya antologier har getts ut med anledning av firandet av demokratins genombrott i Sverige. Flera forskare från Statsvetenskapliga institutionen medverkar i böckerna.
 • När soldater dör tystnar det demokratiska samtalet 2018-12-14 När stater skapar krigsminnen kan detta bidra till en tystnad som legitimerar våld och militarisering. Minnesskapandet måste öppna för en politisk diskussion, menar forskarna Maria Wendt och Cecilia Åse.
 • Nya forskningsprojekt 2018-12-14 Vilken roll bör civilsamhällets aktörer spela för att demokratisera globala institutioner? Hur praktiserar domare likhet inför lagen i svenska förvaltningsdomstolar? Det är några av frågeställningarna som institutionens nya forskningsprojekt kommer att belysa.
 • Karin Bäckstrand i Agenda 2018-12-11 Karin Bäckstrand medverkade i gårdagens Agenda på SVT. Med anledning av FN:s klimatmöte i Polen diskuterades demokratins förmåga att möta de globala miljöhoten.
 • Bild på Maria Jansson. Foto: Niklas Björling. Kvinnors villkor i filmindustrin ur ett jämförande perspektiv 2018-12-06 Forskning kring kvinnors villkor i filmbranschen är ännu i sin linda. För att initiera jämförande forskning på fältet arrangeras ett symposium och ett öppet event om kvinnors villkor i filmindustrin.
 • ”Långtgående kritik från anställda mot Arbetsförmedlingen” 2018-12-03 Göran Sundström svarar på Arbetsförmedlingens överdirektörs försvar av myndighetens tidrapporteringssystem, Tajma.
 • ”Arbetsförmedlingen tvingar anställda timrapportera allt” 2018-11-26 Systemet väcker frågan om Arbetsförmedlingen alls känner till Tillitsreformen, skriver statsvetaren Göran Sundström på DN Debatt.
 • Pilotprojekt får bidrag från FORMAS 2018-11-16 Projektet ”Partnerskap och deltagande i implementeringen av Agenda 2030 och i den globala hållbarhetsstyrningen”, under ledning av Karin Bäckstrand och Aysem Mert, får drygt 1,9 miljoner i planeringsbidrag.
 • Statsvetare yttrar sig över Tillitsdelegationens betänkanden 2018-11-13 Jon Nyhlén och Göran Sundström har yttrat sig över Tillitsdelegationens betänkanden. De efterlyser ett mer nytänkande förhållningssätt i delegationens fortsatta arbete.
 • Advokater och penningtvättsregleringen 2018-11-08 I ett forskningsprojekt studerar Ulrika Mörth, tillsammans med företagsekonomen Karin Svedberg Helgesson, hur advokater hanterade det tredje (och numera ersatta) penningtvättsdirektivet.
 • Vetenskapsrådet beviljar statsvetare över 12 miljoner kronor i forskningsbidrag 2018-11-08 Vetenskapsrådet har i årets stora utlysning inom humaniora och samhällsvetenskap beviljat flera forskare vid Statsvetenskapliga institutionen anslag.
 • ”Stockholmarnas mänskliga rättigheter behöver värnas” 2018-10-30 Maud Eduards, professor i statsvetenskap och en av de sakkunniga i Stockholms stads råd för mänskliga rättigheter, har tillsammans med övriga ledamöter publicerat en debattartikel där de argumenterar för rådets fortsatta arbete.
 • Svenskarnas EU-kunskaper sviktar 2018-10-30 Torbjörn Larsson, docent vid Statsvetenskapliga institutionen, har läst utredningen om deltagande i EU-arbetet, ”EU på hemmaplan”. Även om de föreslagna åtgärderna är bra, tvivlar han på att de kommer att förbättra svenskarnas EU-kunskaper.
 • Bild på Maria Wendt. Foto: Niklas Björling. Anslag till forskningsprojekt om genus och nation i kalla krigets spår 2018-10-19 Forskningsprojektet Genus och nation i kalla krigets spår: Skapandet av ett svenskt militärt kulturarv får sex miljoner i anslag från Riksbankens Jubileumsfond.

KONTAKT

Telefon:
Tel: 08-16 20 00 (växel)
08-16 49 07 (end. studentexpedition)

Besöksadress:
Universitetsvägen 10 F,
F-huset plan 4, 5 och 7, samt Skogstorpet.
Karta

Postadress:
Statsvetenskapliga institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Fakturaadress:
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Ref. nr. 320
Referens nr. ska finnas i referensfältet på varje faktura

Bankgiro:
5050-0206
Statsvetenskapliga institutionens institutionsnummer är 320.

Studentexpeditionens öppettider:
Mån, tis, tors kl. 11.30 - 13.00
Rum F 472
Tel. 08-16 32 22.