Om oss

Välkommen till Statsvetenskapliga institutionen!

Statsvetenskapliga institutionen är en av de större institutionerna vid Stockholms universitet och ligger i Södra huset. Här arbetar runt 50 forskare och lärare, 25 doktorander samt 10 administratörer.

Nyheter

 • Statsvetare yttrar sig över utredningen om Riksrevisionens ledningsstruktur 2019-09-17 Göran Sundström, professor i statsvetenskap, ställer sig bakom förslaget om att det tredelade ledarskapet bör frångås och ersättas av en ensamt ansvarig riksrevisor.
 • Foto av Naghmeh Nasiritousi. Foto: Niklas Björling. Nytt forskningsbidrag från Energimyndigheten 2019-09-16 Forskningsprojektet ”Vägen till koldisoxidneutralitet: Från banbrytande koalition till en effektiv klimatklubb?” under ledning av Naghmeh Nasiritousi har beviljats 5,9 miljoner från Energimyndigheten.
 • Milleniemålens betydelse 2019-09-10 Under de senaste årtiondena har användandet av olika globala prestationsbedömningsverktyg i syfte att påverka staters beteende ökat kraftigt. Men hur fungerar dessa verktyg och har de någon effekt?
 • Fest-i-Val – en temadag om makt i samhället 2019-09-02 Vem är det egentligen som har makten över hur samhället ser ut? Har du makt? Och vilken roll spelar kön, etnicitet, eller utbildning för att utöva makt.
 • Bild på Jonas Tallberg. Foto: Niklas Björling. ”Valet är ett styrkebesked för EU:s legitimitet” 2019-06-03 Den dominerande berättelsen om en legitimitetskris för EU stämmer inte riktigt. Ökat valdeltagande och ökad tilltro är några styrkebesked för EU:s legitimitet, skriver Jonas Tallberg i Svenska Dagbladet.
 • Sverige och militära fredsinsatser 2019-05-27 Under de senaste decennierna har bruket av våld i fredsinsatser intensifierats i och med att fredsframtvingande insatser blivit vanligare. Hur har bruket av våld diskuterats och porträtterats i svensk debatt?
 • Öppen föreläsning: EU som global aktör 2019-05-23 Under den senaste tiden har EU ställts inför handelskonflikter, svåra flyktingkriser och globala klimatfrågor. Vilken ekonomisk och politisk vilja och förmåga har EU att möta dessa utmaningar?
 • Vad är vi beredda att dö för? 2019-05-20 Vad är vi beredda att dö för i dagens Europa? Och hur hanterar vi att medborgare offrar livet i statens tjänst?
 • Francesca Rosignoli, Gregers Andersen, Larissa Basso, Joost de Moor and Eugene Costello - post docs in the new initiative. Photo: Niklas Björling Satsning på humanvetenskaplig miljöforskning 2019-04-17 Klimatflyktingar, proteströrelser och hur klimatet skildras i film och litteratur. Det är några av de ämnen som studeras i en ny satsning på humanvetenskaplig miljöforskning.
 • Elever i grundskola och gymnasium den största gruppen av klimatstrejkarna 2019-04-12 Med sin skolstrejk utanför riksdagen initierade svenska Greta Thunberg vad som kommit att bli en global klimatkampanj bland skolungdomar. Vilka är det som strejkar?
 • Öppen föreläsning: EU:s interna utmaningar 2019-03-29 ”Brexit”, migration och frågan om katalansk självständighet är exempel på utmaningar som hotar att rubba status quo inom EU. Hur ser dessa utmaningar ut och vilka problem, eller möjligheter, ställer de EU inför?
 • Vad är politisk konsumtion? 2019-03-29 Vilken roll kan konsumenter spela för att påverka marknader att bli mer hållbara? Kan vi ändra produktions- och konsumtionsmönster som ses som miljömässigt och etiskt tveksamma?
 • Kraftfulla åtgärder om klimatmålen ska nås 2019-03-22 Klimatpolitiska rådet har överlämnat sin första rapport till regeringen. I rapporten konstaterar de att kraftfulla åtgärder krävs för att Sverige ska nå klimatmålen.
 • Andra delrapporten om Nya Karolinska Solna 2019-03-15 Professor Göran Sundström har överlämnat den andra delrapporten från forskningsprojektet "Framtidens universitetssjukhus – Beslut om Nya Karolinska Solna".
 • New book: Gendering Military Sacrifice 2019-03-11 This book offers a feminist analysis of military sacrifice and reveals the importance of a gender perspective in understanding the idea of honourable death. Editors are Cecilia Åse and Maria Wendt.
 • Kan du hållas ansvarig för din livsstilsrelaterade ohälsa? 2019-03-07 Hur bör kostnader för livsstilsrelaterad ohälsa fördelas mellan stat och individ? Är individer ansvariga för sina livsstilsrelaterade sjukdomar och ska de då även hållas ansvariga ekonomiskt?
 • Öppen föreläsning: Populismen, EU och Europavalet 2019-02-22 Den politiska kartan i Europa har på senare tid ritats om i och med framväxten av många populistiska partier. Hur påverkar detta förutsättningarna för fortsatt europeiskt samarbete?
 • Arbetssökande diskrimineras visar ny rapport 2019-02-20 Individer födda utanför Europa kallas mer sällan än jämförbara svenskfödda till jobbintervjuer inom café- och restaurangbranschen. Vissa grupper diskrimineras mer än andra och det finns även skillnader mellan könen.
 • Varför ska vi rädda miljön? 2019-02-11 Hur vi hanterar miljöfrågan idag kommer att påverka generationer långt fram i tiden. Men har vi moraliska förpliktelser gentemot dessa framtida generationer? Ja, skulle nog de flesta säga. Men enligt Jasmina Nedevska Törnqvist är frågan inte så enkel.
 • "Stora reformer svåra att riva upp" 2019-01-21 Göran Sundström intervjuad i Agenda om Socialdemokraternas högersväng och svårigheten att rulla tillbaka stora politiska reformer.
 • ”Här är de realistiska alternativen till global despoti mot klimatkrisen” 2019-01-15 Tanken på en ”klimatdespoti” som kan rädda världen från klimathotet är både naiv och verklighetsfrämmande, skriver professorerna Andreas Duit och Jonas Ebbesson.
 • Foto av Tommy Möller. Foto: Eva Dalin. Tommy Möller i Agenda 2019-01-14 Tommy Möller medverkade i gårdagens Agenda för att diskutera uppgörelsen mellan C, L och S.
 • Naming and shaming – effektiv påverkansstrategi inom internationell politik 2019-01-11 Förekomsten av sociala sanktioner, eller så kallade ”naming and shaming”-strategier, har ökat kraftigt i internationell politik. Men hur fungerar det, och är det en effektiv påverkansstrategi?
 • Demokratin firar 100 år 2018-12-18 Två nya antologier har getts ut med anledning av firandet av demokratins genombrott i Sverige. Flera forskare från Statsvetenskapliga institutionen medverkar i böckerna.
 • När soldater dör tystnar det demokratiska samtalet 2018-12-14 När stater skapar krigsminnen kan detta bidra till en tystnad som legitimerar våld och militarisering. Minnesskapandet måste öppna för en politisk diskussion, menar forskarna Maria Wendt och Cecilia Åse.

KONTAKT

Telefon:
Tel: 08-16 20 00 (växel)
08-16 49 07 (end. studentexpedition)

Besöksadress:
Universitetsvägen 10 F,
F-huset plan 4, 5 och 7, samt Skogstorpet.
Karta

Postadress:
Statsvetenskapliga institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Fakturaadress:
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö

Ref. nr. 320
Referens nr. ska finnas i referensfältet på varje faktura

Bankgiro:
5050-0206
Statsvetenskapliga institutionens institutionsnummer är 320.

Studentexpeditionens öppettider:
Mån, tis, tors kl. 11.30 - 13.00
Rum F 472
Tel. 08-16 32 22.