Paulina de los Reyes, Maud Eduards och Fia Sundevall

Internationella relationer - Könskritiska perspektiv, Liber.

Tommy Möller och Margit Silberstein

En march mot avgrunden - Socialdemokratins svarta år, Albert Bonniers Förlag.

Karin Svedberg Helgesson and Ulrika Mörth

The Political Role of Corporate Citizens - An Interdisciplinary Approach, Palgrave MacMillan.

Jonas Tallberg, Thomas Sommerer, Therea Squatrito and Christer Jönnson

The Opening Up of International Organizations - Transnational Access in Global Governance, Cambridge University Press.

Jonas Tallberg

EU:s politiska system, Studentlitteratur.