Ulf Mörkenstam

Recent publications by Ulf Mörkenstam

Författare Titel År
Ludvig Beckman, Kirsty Gover, Ulf Mörkenstam
The popular sovereignty of Indigenous peoples : a challenge in multi-people states 2022
Jo Saglie, Ulf Mörkenstam, Johannes Bergh
Political Cleavages in Indigenous Representation : The Case of the Norwegian and Swedish Samediggis 2020
Stefan Dahlberg, Ulf Mörkenstam
Social identification, in-group integration and voter turnout in three parliamentary elections : An analysis of the Swedish Sami electorate 2019
Ulf Mörkenstam
Organised hypocrisy? The implementation of the international indigenous rights regime in Sweden 2019
Hans Agné, Ulf Mörkenstam
PhD students supervised collectively rather than individually are quicker to complete their theses 2018
Hans Agné, Ulf Mörkenstam
Should first-year doctoral students be supervised collectively or individually? Effects on thesis completion and time to completion 2018
Johannes Bergh, Stefan Dahlberg, Ulf Mörkenstam,
et al.
Participation in Indigenous Democracy : Voter Turnout in Sami Parliamentary Elections in Norway and Sweden 2018
Eva Josefsen, Ulf Mörkenstam, Ragnhild Nilsson,
et al.
Inledning 2018
Ragnhild Nilsson, Ulf Mörkenstam, Johannes Berg,
et al.
Politiska skiljelinjer i den samiska väljarkåren i Norge och Sverige 2018

Ett folk, ulike valg : Sametingsval i Norge og Sverige 2018
Kjell Engelbrekt, Ulf Mörkenstam
Forskarutbildningen : Att forska är att inte distraheras 2017
Ulf Mörkenstam
Urfolks rätt till självbestämmande 2017
Ludvig Beckman, Ulf Mörkenstam, Jouni Reinikainen
Popular Sovereignty, Globalization and Political Rights 2016
Stefan Dahlberg, Ulf Mörkenstam
Valdeltagande, skiljelinjer och legitimitet : en jämförelse med Norge 2017
Ulf Mörkenstam, Patrik Lantto
Sametingets historiska och politiska kontext 2017
Stefan Dahlberg, Ulf Mörkenstam
Valdeltagande i valet till Sametinget 2013 2017
Stefan Dahlberg, Ulf Mörkenstam
Partiernas väljare och väljarnas val av parti 2017

Politisk teori 2017
Eva Josefsen, Ulf Mörkenstam, Ragnhild Nilsson
The Nordic Sámediggis and the Limits to Indigenous Self-Determination 2017

Sametingsval : väljare, partier och media 2017
Ulf Mörkenstam, Ragnhild Nilsson, Richard Svensson
Politiska skiljelinjer vid val till Sametinget 2017
Stefan Dahlberg, Ulf Mörkenstam, Ragnhild Nilsson
Inledning 2017
Ulf Mörkenstam, Ragnhild Nilsson, Anna-Maria Fjellström,
et al.
Sametingets formella ställning, valsystem och parti 2017
Rebecca Lawrence, Ulf Mörkenstam
Indigenous Self-determination through a Government Agency? The Impossible Task of the Swedish Sámediggi 2017
Ulf Mörkenstam
Recognition as if sovereigns? A procedural understanding of indigenous self-determination 2016
Kristina Boréus, Ulf Mörkenstam
Patterned Inequalities and the Inequality Regime of a Swedish Housing Company 2016
Ulf Mörkenstam, Patrik Lantto
Action, organization and confrontation : strategies of the Sámi movement in Sweden during the 20th century 2016
Ulf Mörkenstam, Patrik Lantto
Samernas etnopolitiskamobilisering och utmaning av offentlig svensk samepolitik 2016
Ulf Mörkenstam
The Constitution of the Swedish Sámi People : Swedish Sámi Policy and the Justification of the Inner Colonization of Sweden 2014
Eva Josefsen, Ulf Mörkenstam, Jo Saglie
Different Institutions within Similar States : The Norwegian and Swedish Sámediggis 2014
Hans Ingvar Roth, Fredrik Hertzberg, Ulf Mörkenstam,
et al.
Tolerance and Cultural Diversity Discourses and Practices in Sweden 2014
Ulf Mörkenstam
Svensk samepolitik och rättfärdigandet av den inre kolonisationen av Sverige förr och nu 2013
Ulf Mörkenstam, Andreas Gottardis, Hans Ingvar Roth
The Swedish Sami Parliament : A Challenged Recognition? 2012
Ulf Mörkenstam, Rebecca Lawrence
Självbestämmande genom myndighetsutövning? Sametingets dubbla roller 2012
Kristina Boréus, Ulf Mörkenstam
Spjälorna i buren : En arbetsplatsstudie av ojämlikhet mellan kvinnor och män, invandrade och infödda 2010
Ludvig Beckman, Ulf Mörkenstam
Vad kan politiska teoretiker som någon har det minsta nytta av? : Om normativ politisk teori och politisk praktik 2010
Ulf Mörkenstam
Det mångkulturella samhället 2009
Ulf Mörkenstam
Från "Lapp-privilegier" till rättigheter som ursprungsfolk? 2009

Texter i samtida politisk teori 2009

Politisk teori 2009

Tretton texter i politisk teori 2009
Ulf Mörkenstam, Patrik Lantto
Sami Rights and Sami Challenges : The Modernization Process and the Swedish Sami Movement, 1886—2006 2008
Ulf Mörkenstam, Patrik Lantto
Från ”lapprivilegier” till rättigheter som urfolk : Svensk samepolitik och samernas politiska mobilisering 2008
Ulf Mörkenstam, Patrik Lantto
Samerörelsen och offentlig svensk samepolitik 2007
Ulf Mörkenstam
"Önskvärda och icke önskvärda folkelement". Den normativa argumentationen i svensk invandringspolitik 1900-1950 2007
Ulf Mörkenstam
Group-Specific Rights as Political Practice 2007
Ulf Mörkenstam
Indigenous Peoples and the Right to Self-Determination: The Case of the Swedish Sami People 2007

Texter i samtida politisk teori 2007
Ulf Mörkenstam
The Power to Define : The Saami in Swedish Legislation 2009
Ulf Mörkenstam
Bilden av den andre i svenska samepolitik 2009

Vem forskar om vad?

Söker du ett visst forskningsområde, se våra sidor under Vem forskar om vad?

Our researchers

Use the links below to move over to our English pages for our researchers.

Ordlista sve/eng

  • Forskare - Researcher
  • Biträdande lektor – Associate senior lecturer
  • Universitetslektor – Senior lecturer
  • Docent – Associate professor
  • Professor - Professor