Books

(2010) Spjälorna i buren. En arbetsplatsstudie av ojämlikhet mellan kvinnor och män, invandrare och infödda. Lund: Studentlitteratur (with Kristina Boréus).

(1999) Om ”Lapparnes privilegier”. Föreställningar om samiskhet i svensk samepolitik 1883-1997 [Conceptions of Samihood in Swedish Sami Policy 1883-1997]. Stockholm: Stockholm Studies in Politics 67. (dissertation)

Books (edited volumes)

(2017, kommande) Sametingsvalg i Norge og Sverige. Oslo: Gyldendal (co-edited with Eva Josefsen, Ragnhild Nilsson & Jo Saglie).

(2016) Sametingsval: väljare, partier och media. Stockholm: Santérus förlag (co-edited with Ragnhild Nilsson & Stefan Dahlberg).

(2016) Politisk teori. 2:a rev uppl. Malmö: Liber förlag (co-edited withLudvig Beckman)

(2009) Politisk teori. Malmö: Liber förlag (with Ludvig Beckman)

(2009) Tretton texter i politisk teori. Malmö: Liber förlag (with Peter Hallberg and Maria Jansson)

(2008) Texter i samtida politisk teori. 2nd ed. Malmö: Liber förlag (with Ludvig Beckman et al)

Articles (referee tidskrifter)

(2016) “Indigenous Self-Determination through a Government Agency? The impossible task of the Swedish Sámediggi”, International Journal of Minority and Group Rights 23(1), 105-127 (co-written with Rebecca Lawrence).

(2015) “Patterned Inequalities and the Inequality Regime of a Swedish Housing Company”, Nordic Journal of Working Life Studies 5(4), 105-124 (co-written with Kristina Boréus).

(2015) “Recognition As if Sovereigns: A Procedural Understanding of Indigenous Peoples’ Right to Self-Determination”, Citizenship Studies. 19(6-7), 634-648.

(2015) “Different Institutions in Similar States: The Norwegian and Swedish Sámediggis”, Ethnopolitics, 14(1), 32-51 (co-written with Eva Josefsen & Jo Saglie).

(2012) “Självbestämmande genom myndighetsutövning? Sametingets dubbla roller”, Statsvetenskaplig tidskrift, 115(2), 207-239 (co-written with Rebecca Lawrence).

(2010) “Ekonomi, kultur och jämlikhet: teman i svensk politik i invandrarfrågor decennierna efter det andra världskriget”, Historisk tidskrift för Finland, 95(4), 572-607.

(2008) “Sami Rights and Sami Challenges: The Modernization Process and the Swedish Sami Movement, 1886—2006”, Scandinavian Journal of History, 33(1), 26-51 (co-written with Patrik Lantto).

(2006) “’Önskvärda och icke önskvärda folkelement’. Den normativa argumentationen i svensk invandringspolitik 1900-1950”, Historisk tidskrift för Finland, 91(3).

(2005) “Indigenous Peoples and the Right to Self-Determination: The Case of the Swedish Sami People”, Canadian Journal of Native Studies/Le Revue Canadienne Des Etudes Autochtones, 5(2), 433-461.

Book chapters/open access/articles

(2016) ”Inledning”, in Ragnhild Nilsson, Stefan Dahlberg & Ulf Mörkenstam (eds.) Sametingsval: väljare, partier och media. Stockholm: Santérus förlag, 27-43 (co-written with Ragnhild Nilsson & Stefan Dahlberg).

(2016) “Historisk bakgrund: den svenska statens politik och samisk politisk mobilisering”, in Ragnhild Nilsson, Stefan Dahlberg & Ulf Mörkenstam (eds.) Sametingsval: väljare, partier och media. Stockholm: Santérus förlag, 45-75 (co-written with Patrik Lantto).

(2016) “Valsystem, partier och kandidater”, ni Ragnhild Nilsson, Stefan Dahlberg & Ulf Mörkenstam (eds.) Sametingsval: väljare, partier och media. Stockholm: Santérus förlag, 77-101 (co-written with Anna-Maria Fjellström, Marie Knobloch & Ragnhild Nilsson).

(2016) “Valdeltagande i sametingsvalet 2013”, in Ragnhild Nilsson, Stefan Dahlberg & Ulf Mörkenstam (eds.) Sametingsval: väljare, partier och media. Stockholm: Santérus förlag, 129-154 (co-written with Stefan Dahlberg).

(2016) “Partiernas väljare och partival”, in Ragnhild Nilsson, Stefan Dahlberg och Ulf Mörkenstam (eds.) Sametingsval: väljare, partier och media. Stockholm: Santérus förlag, 155-179 (co-written with Stefan Dahlberg).

(2016) “Politiska skiljelinjer vid Sametingsval”, in Ragnhild Nilsson, Stefan Dahlberg och Ulf Mörkenstam (eds.) Sametingsval: väljare, partier och media. Stockholm: Santérus förlag, 181-200 (co-written with Ragnhild Nilsson & Richard Svensson).

(2016) ”Valdeltagande, skiljelinjer och legitimitet: en jämförelse med Norge”, in Ragnhild Nilsson, Stefan Dahlberg och Ulf Mörkenstam (eds.) Sametingsval: väljare, partier och media. Stockholm: Santérus förlag, 289-311 (co-written with Johannes Bergh, Stefan Dahlberg & Jo Saglie).

(2016) ”The Nordic Sámediggis and the Limits of Indigenous Self-Determination”, Gáldu Cála – Journal of Indigenous Peoples Rights No. 1, 6-46 (co-written with Eva Josefsen & Ragnhild Nilsson).

(2016) “Urfolks rätt till självbestämmande”, in Ludvig Beckman & Ulf Mörkenstam (eds.) Politisk teori. 2nd rev. ed Malmö: Liber förlag.

(2016) ”Introduktion”, in Politisk teori. 2nd rev. ed. Malmö: Liber förlag (co-written with Ludvig Beckman).

(2016) “Forskarutbildningen: Att forska är att inte distraheras”, in Niclas Bremberg, Linus Hagström & Arita Holmberg (eds.), Att forska: praktiker & roller. Stockholm: Carlsson förlag (co-written with Kjell Engelbrekt).

(2016) “Institutionalism”, in Mats-Olov Olsson m fl (eds.), Encyclopedia of the Barents Region. Oslo: Pax förlag.

(2016) “Selfgovernment”, in Mats-Olov Olsson m fl (eds.), Encyclopedia of the Barents Region. Oslo: Pax förlag.

(2015). “Samernas etnopolitiska mobilisering och utmaning av offentlig svensk samepolitik”, in Merhdad Darvishpour & Charles Westin (eds.) Migration och etnicitet: perspektiv på ett mångkulturellt Sverige, 2:a uppl., 151-178. Lund: Studentlitteratur (co-written with Patrik Lantto).

(2015). “Action, Organization and Confrontation: Strategies of the Sámi Movement in Sweden during the Twentieth century”, in Mikkel Berg-Nordlie, Jo Saglie & Ann Sullivan (eds.), Indigenous Politics: Institutions, Representation, Mobilisation¸ 131-159. Colchester: ECPR Press (co-written with Patrik Lantto).

(2014). “The Constitution of the Swedish Sámi People: Swedish Sámi Policy and the Justification of the Inner Colonisation of Sweden”, in Jyotirmaya Tripathy & Sudarsan Padmanabhan (eds.) Becoming Minority: How Discourses and Policies Produce Minorities in Europe and India, 88-110. London: SAGE.

(2013) Tolerance and Cultural Diversity Discourses and Practices in Sweden. EUI, Florens: ACCEPT PLURALISM (co-written with Hans Ingvar Roth, Fredrik Herzberg & Andreas Gottardis).

(2013) “Svensk samepolitik och rättfärdigandet av den inre kolonisationen av Sverige förr och nu”, in Bo Andersson et al (eds.) Samer. Om Nordmalingdomen och om ett urfolks rättigheter och identitet, 241-270. Norsborg: Recito Förlag.

(2012) The Swedish Sami Parliament: A Challenged Recognition? EUI, Florens: ACCEPT PLURALISM (med Andreas Gottardis & Hans Ingvar Roth).

(2009) “Det mångkulturella samhället”, in Ludvig Beckman & Ulf Mörkenstam (eds.) Politisk teori, Malmö: Liber förlag.

(2005) “Group-Specific Rights as Political Practice?”, in Ishtiaq Ahmed (ed.) The Politics of Group Rights: The State and Multiculturalism, 35-59. Washington: University Press of America.