Tommy Möller

Senaste publikationerna av Tommy Möller

Författare Titel År
Maarten M. Steinz, Malin Persson, Bejan Aresh,
et al.
Oxidative hotspots on actin promote skeletal muscle weakness in rheumatoid arthritis 2019
Ragnhild Nilsson, Tommy Möller
Tillit och förtroende bland sametingsväljarna i Norge och Sverige 2018
Tommy Möller
Politiskt ledarskap 2016
Tommy Möller
Folkomröstningar 2016
Ragnhild Nilsson, Tommy Möller
Social tillit 2018
Tommy Möller
The Parliamentary System 2016
Tommy Möller
Svensk politisk historia : strid och samverkan under tvåhundra år. 2016
Tommy Möller
History 2016
Tommy Möller, Margit Silberstein
En marsch mot avgrunden : socialdemokratins svarta år. 2016

En statsvetares olika sfärer : Uppsatser kring politik och förvaltning tillägnade Daniel Tarschys 2010
Tommy Möller
Politiskt ledarskap 2010
Tommy Möller
Sweden After 1945 2010
Tommy Möller, Magnus Erlandsson
PM till statsministern: Om vikten av effektiva institutioner i globaliseringens tid 2010
Tommy Möller, Göran von Sydow
Slaget om Stockholm. 2009
Tommy Möller
Svensk politisk historia : Strid och samverkan under tvåhundra år 2008
Tommy Möller
Sweden: Still a Stable Party System? 2008
Tommy Möller
Folkomröstningar 2009
Tommy Möller
Folkomröstningar och representativ demokrati : vad står egentligen på spel? 2009
Tommy Möller
Sweden 2009
Tommy Möller
Konfrontation 2009
Tommy Möller
Mellan ljusblå och mörkblå : Gunnar Heckscher som högerledare 2009
Tommy Möller
Svensk politisk historia 1809-1975 2009

Genetikens möjligheter och problem. 2009
Tommy Möller
Folkomröstningar 2009
Mats Bäck, Tommy Möller
Partier och organisationer 2009
Tommy Möller
Påverkar personvalet den politiska kulturen? 2009
Tommy Möller, Hans Norman
Uppsala stads historia. 11, Nittonhundratalets Uppsala 2009
Tommy Möller
Att lyckas med välfärdsreformer : erfarenheter, strategier och förutsättningar. 2009
Tommy Möller
Politikens meningslöshet : om misstro, cynism och utanförskap 2009
Tommy Möller
Oppositionsrollen i en parlamentarisk demokrati 2009
Tommy Möller
Ett förbrukat förtroende? : Om misstron i skandinavisk politik 2009
Tommy Möller
Politikerförakt eller misstro? : misstron mot politiker och politiska institutioner : en översikt 2009
Tommy Möller
Brukare och klienter i välfärdsstaten : om missnöje och påverkansmöjligheter inom barn- och äldreomsorg 2009
Tommy Möller
Partiernas roll i en förändrad demokrati 2009
Tommy Möller
Forskning om svensk politisk historia 1945-1980 2009
Tommy Möller
Välfärdens lokala produktion och fördelning 2009
Tommy Möller
Svensk politik historia : En kommenterad litteraturöversikt 2009

Framtidens idéer : sju studier om moderaternas historia. 2009

Vem forskar om vad?

Söker du ett visst forskningsområde, se våra sidor under Vem forskar om vad?

Our researchers

Use the links below to move over to our English pages for our researchers.

Ordlista sve/eng

  • Forskare - Researcher
  • Biträdande lektor – Associate senior lecturer
  • Universitetslektor – Senior lecturer
  • Docent – Associate professor
  • Professor - Professor