Per-Anders Svärd
 
 

Contact information

Research interests

In my dissertation, Problem Animals: A Critical Genealogy of Animal Cruelty and Animal Welfare in Swedish Politics 1844–1944 (2015) (download), I studied how the problem of animal cruelty was articulated in the parliamentary debates in the formative years of Swedish animal protection policy. My other research interests include animal rights philosophy, critical animal studies, critical theory, Marxism, post-structuralism, and psychoanalysis.

Teaching

I have taught and/or teach various courses at the Department of Political Science:

Political Science I: 

 • Political Theory

Political Science II:

 • Approaches to Politics
 • Political Science Research: Methods and Process
 • Political Science Research: Independent Research Project

Political Science III:

 • Methods in Political Science

Master Level:

 • Analytical Approaches in the Social Sciences and the Study of Power (post-structuralism)
 • Research Design
 • Contemporary Feminist Theory
 • Discourse Analysis

Other academic activities:

Associate Fellow, Oxford Centre for Animal Ethics (since June 2008).

Section Editor, Politics and Animals (since 2015).

Consultant Editor, Journal of Animal Ethics (since 2012).

Editorial board member, Fronesis (since 2011).

Secretary and Treasurer, Swedish Political Science Association (SWEPSA), 2013–2015.

Publications

 • Svärd, P.-A. (2017). Normative dilemmas in Sweden's ethical review policy for animal experiments. Global Journal of Animal Law, 5(2), 102-134.

 • Boyer, K., Scotton, G., Svärd, P.-A., & Wayne, K. (2015a). Politics and animals: Editors’ introduction. Politics and Animals, 1(1), 1–5. Retrieved from http://journals.lub.lu.se/index.php/pa/article/view/15043/13596

 • Boyer, K., Scotton, G., Svärd, P.-A., & Wayne, K. (Eds.). (2015b). [Special, inaugural issue]. Politics and Animals, 1(1). Retrieved from http://www.politicsandanimals.org
 • Fridolfsson, C., Isaksson, E., Strand, D., Svärd, P.-A., & Örestig, J. (2015). Ideologi i makt och motstånd. Fronesis, (52–53), 8–21.
 • Fridolfsson, C., Isaksson, E., Strand, D., Svärd, P.-A., & Örestig, J. (Eds.). (2015). Ideologi [Special issue]. Fronesis, (52–53).
 • Hylmö, A., Svärd, P.-A., & Tornhill, S. (Eds.). (2013). Psyket [Special issue]. Fronesis, (44-45).
 • Hylmö, A., Svärd, P.-A., & Tornhill, S. (2013). Psyke, samhälle och kritisk teori. Fronesis, (44-45), 8–19.
 • Mukhtar-Landgren, D. & Svärd, P.-A. (2016). Radikal demokrati: Hegemoni, antagonism och liberalismens gränser. Introduktion till Chantal Mouffe. In C. Mouffe, Agonistik – texter om att tänka världen politiskt (pp. 9–29). Stockholm: Atlas.
 • Svärd, P.-A. (2008). Protecting the animals? An abolitionist critique of animal welfarism and green speciesism. In R. Sollund (Ed.), Global harms: Ecological crime and speciesism (pp. 167–186). New York: Nova publishers.
 • Svärd, P.-A. (2010). “I do not want to speak here of the educated classes...”: The construction of animal cruelty in Swedish politics 1844–1858 (pp. 49–64). Scandinavian Research Council for Criminology, Research Report No. 52, Reykjavík, Iceland: Scandinavian Research Council for Criminology.
 • Svärd, P.-A. (2011a). Beyond welfarist morality: An abolitionist reply to Fetissenko. Journal of Animal Ethics, 1(2), 176–186. http://doi.org/10.5406/janimalethics.1.2.0176
 • Svärd, P.-A. (2011b). Det är ingen jävel som frågar ”varför då?” Om ideologikritikens psykologi och psykoanalysens ideologikritik. Fronesis, (36-37), 230–236.
 • Svärd, P.-A. (2011c). Fienden i fantasin: Psykoanalytiska bidrag till ideologikritiken. Fronesis, (36-37), 258–271.
 • Svärd, P.-A. (2012a). The ideological fantasy of animal welfare: A Lacanian perspective on the reproduction of speciesism. In R. Ellefsen, G. Larsen, & R. Sollund (Eds.), Eco-global crimes: Contemporary problems and future challenges (pp. 115–132). Farnham, England: Ashgate.
 • Svärd, P.-A. (2012). Kast, klass, kamp. Fronesis, (40–41), 210–218.
 • Svärd, P.-A. (2013a). Animal national liberation? Journal of Animal Ethics, 3(2), 188–200. http://doi.org/10.5406/janimalethics.3.2.0188
 • Svärd, P.-A. (2013b). När den Andre dödar: Slakt, speciesism och djurskyddsnationalism i svenska riksdagsdebatter 1887–1937. Sosiologi i dag, 43(2), 61–84.
 • Svärd, P.-A. (2014a). Slaughter and animal welfarism in Sweden 1900–1944. In M. L. J. Wissenburg & D. Schlosberg (Eds.), Political Animals and Animal Politics (pp. 135–149). Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York, NY: Palgrave Macmillan.
 • Svärd, P.-A. (2014b, September 24). Köttsamhällets egen ideologi [Recension av Varför vi älskar hundar, äter grisar och klär oss i kor: En introduktion till karnismen, av Melanie Joy]. Arbetaren.
 • Svärd, P.-A. (2015). Problem animals: A critical genealogy of animal cruelty and animal welfare in Swedish politics 1844–1944. [Doctoral dissertation.] Stockholm, Sweden: Stockholm University.
 • Svärd, P.-A. (2016a). [Review of the book Interspecies Ethics, by Cynthia Willett]. Journal of Animal Ethics, 6(1), 114–116.
 • Svärd, P.-A. (2016b). Den könade landsbygdens globala mening – en introduktion till Seema Arora-Jonsson och ”Disharmoniska förbindelser: Diskurser om kön och gräsrotsaktivism i Indien och Sverige”. Tidskrift för genusvetenskap, 36(4)–37(1).
 • Svärd, P.-A. & Tinnerholm Ljungberg, H. (2013). Njutning och dödsdrift. Introduktion till Stavrakakis och Edelman. Fronesis, (44-45), 166–174.