Kontaktuppgifter

 
Olof Ruin
 
Forskningsinriktning

De centrala statsorganen; Europeiska unionen; högre utbildningspolitik och forskningspolitik.

För en bibliografi som täcker åren 1948-1992 hänvisas till Politikens väsen. En vänbok till Olof Ruin, Tidens förlag, sid. 393-409