Maud Eduards, festskrift, Kön-makt-nation
 

Kön - makt - nation. Redaktörer: Diane Sainsbury & Maritta Soininen, Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, 2011.

 

Böcker

Författare till Feminism som partipolitik : Feministiskt initiativ i Simrishamn 2010-2014. Leopard Förlag, Stockholm, 2016.

Författare (tillsammans med Anna Wahl m.fl.) till Motstånd och fantasi - historien om F. Studentlitteratur, 2008.

Författare till Kroppspolitik. Om Moder Svea och andra kvinnor. Bokförlaget Atlas, Stockholm, 2007.

Författare till/Author of Förbjuden handling - om kvinnors organsiering och feministisk teori. Liber, 2002 (Fjärde tryckningen 2008).

Tillsammans med Gunnel Gustafsson (red.) och Malin Rönnblom/With Gunnel Gustafsson (ed.) and Malin Rönnblom Towards a New Democratic Order? Women´s Organizing in Sweden in the 1990´s. Publica, 1997.

Rethinking Change - Current Swedish Feminist Research (tillsammans med/with Inga Elgqvist-Saltzman, Eva Lundgren, Christina Sjöblad, Elisabeth Sundin och/and Ulla Wikander) HSFR, Uppsala, 1992.

Författare till avhandlingen Samarbete i Maghreb. Om regionalt samarete mellan Marocko, Algeriet, Tunisien och Libyen 1962-1984.
Author of Cooperation in the Maghreb: On Regional Cooperation between Morocco, Algeria, Tunisia, and Libya 1962-1984 (Sw. 1985).

Medförfattare till/Co-editor of Unfinished Democracy: Women in Nordic Politics. Pergamon Press, 1985.
Även i en samnordisk produktion, Det uferdige demokratiet. Kvinner i nordisk politikk. Nordiska ministerrådet, Oslo 1983.

Redaktör för antologin Kön, makt, medborgarskap. Kvinnan i politiskt tänkande från Platon till Engels.(1983, nytryck 2002).
Editor of Sex, Power, Citizenship: Woman in Political Thought from Plato to Engels (Sw. 1983, Second printing 2002).

Författare till Kvinnor och politik: Fakta och förklaringar. Publica 1977.
Author of Women and Politics: Facts and Explanations (Sw. 1977).

Medförfattare till Petita. Hur svenska myndigheter argumenterar för högre anslag. Publica, 1975.

Co-author of Budget Requests: How Swedish Government Agencies Argue for Larger Appropriations (Sw. 1975).

Artiklar m.m. (i urval)

"Vem stal freden?" i Edda Manga & Rebecca Vinthagen (red.) Utvägar – feministiska allianser för en solidarisk framtid. Samproduktion mellan Settings och Feministiskt perspektiv, utgiven på Ordfront förlag, 2015.

"Jämställdhetspoltikens militarisering" i Sandell, Kerstin, Maja Sager & Nora Räthzel (red.), Kritiska gemenskaper: att skriva feministisk och postkolonial vetenskap. Lunds universitet, 2014.

”What Does a Bath Towel Have to Do with Security Policy? Gender Trouble in the Swedish Armed Forces”, i Annica Kronsell & Erika Svedberg (red.), Making Gender, Making War. Violence, Military and Peacekeeping Practices. New York & London: Routledge, 2012.

”Vad har ett badlakan med säkerhetspolitik att göra?”. Kapitel i Freidenvall, Lenita & Maria Jansson (red), Politik och kritik. En feministisk guide till statsvetenskap. Studentlitteratur, 2010.

”Fienden mitt ibland oss – kön och nation i pressbevakningen av Feministiskt initiativ” (tillsammans med Maria Wendt). Kapitel i Jansson, Maria, Maria Wendt och Cecilia Åse (red) Den nationella väven. Feministiska analyser. Studentlitteratur, 2010.

"Feminist Interventions, Gender Equality and Academic Resistance – A Swedish Political History", Working Papers, 2010:2, Department of Political Science, Stockholm University.

"Vold uten grenser: Om krig og truet maskulinitet". Kapitel i Hege Skjeije, Inger Skjelsbæk og Torunn L. Tryggestad (red.), Kjønn, krig, konflikt, Pax forlag, 2008.

"Våld utan gränser: om krig och hotad manlighet". Kapitel i Än män då? Kön och feminism i Sverige under 150 år. Red. Yvonne Svanström och Kjell Östberg. Atlas Akademi, 2004.

"Manlighetens säkerhetspolitik", Dagens Nyheter 7 mars 2002.

"Det är svårare att träffa ett rörligt mål". Om feministisk teori och kvinnors organisering", Kvinneforskning 1/00.

"I krig och kärlek är allting tillåtet" ("In war and love everything is permitted") (Sw.), Bang, No 2, pp 14-17, 1999.

"Jämställdhet - en kommunal angelägenhet?" (tillsammans med Ulrika Thomsson), i Kommunal ekonomi och politik, volym 3, nr 4, 1999, sid 77-96.

"Män - finns dom?" ("Men – do they exist?") (Sw.), Kvinnovetenskaplig Tidskrift, No. 3-4, pp. 77-84, 1998.

"La citoyenneté suédoise. De la différence féminine et des peurs masculines", in Armelle Le Bras-Chopard & Janine Mossuz-Lavau (eds.) Les Femmes et la Politique, Paris: L’Harmattan, 1997.

"Den förbjudna handlingen" ( "The forbidden act") (Sw.), Tidskrift för politisk filosofi, No. 3, pp. 17-36, 1997.

"Equal Status Policy", "Feminism", "Sex quota", "Women's Movement", "Women's Studies" (Sw.), in Kjell Goldmann, Mogens N. Pedersen & Øyvind Østerud (eds.), Statsvetenskapligt lexikon, Stockholm: UniversitetsFörlaget, 1997.

"Participation des femmes et changement politique: le cas de la Suède" i La place de femmes. Les enjeux de l'identité et de l'égalité au regard des sciences sociales. Éditions La Découverte, 1995.