Contact information

Livia Johannesson forskar om hur objektivitet och rättssäkerhet konstrueras genom praktiker, normer och regler i svensk offentlig förvaltning. I sin doktorsavhandling studerade hon vilka rättssäkerhetsideal som samtidigt skapades och styrde migrationsdomstolarnas bedömningar av människors asylskäl. I sitt nuvarande projekt undersöker Livia hur det viktiga demokratiska idealet om likhet inför lagen praktiseras i tvångsärenden (LVM, LVU och LPT) och i asylärenden i förvaltningsrätterna i Sverige. Utöver detta forskar Livia om beslutsprocesserna som ledde fram till bygget av Nya Karolinska Solna universitetssjukhuset (NKS), hur offentlig granskning organiseras inom det migrationspolitiska området, samt om hur objektivitet och oberoende skapas genom ackrediteringspraktiker.

Livia arbetar också vid Score (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor).

Livia Johannesson deltar i följande forskningsprojekt:  

 

English:

Livia Johannesson studies how objectivity and administrative justice are constructed through practices, norms and rules in public administration, with special focus on administrative courts’ role in a democracy. In her doctoral thesis, she studied which ideals of administrative justice that were generated through practices of determining asylum appeals at Swedish migration courts. In her current project, Livia examines how the important democratic ideal of equality before the law is practiced in compulsory care appeals (LVM, LVU and LPT) and in asylum appeals, with particular focus on the interaction during oral hearings at the administrative courts. In addition, Livia is researching the decision-making processes that led to the construction of the New Karolinska Solna University Hospital (NKS), how auditing is organized within the area of Swedish migration policy, and how objectivity and independence are created through accreditation practices.

Livia also works at Score (Stockholm Centre for Organizational research).

Livia participates in the following research project:

  • Researcher: Framtidens universitetssjukhus. Beslut om Nya Karolinska Solna, funded by Stockholm County Council, 2017-2020.

Doctoral thesis

2017. In Courts We Trust: Administrative Justice in Swedish Migration Courts. PhD. Diss, department of political science, Stockholm: Stockholm university. Available here.

Latest Publications

2018. “Exploring the ‘Liberal Paradox’ from the Inside: Evidence from the Swedish Migration Courts.” International Migration Review 52(4):1162-1185. DOI: 10.1177/0197918318767928

2018. co-authored with Martin Qvist. Ett megaprojekt tar form. Den tidiga planeringen av Nya Karolinska Solna. Delrapport för projektet Framtidens universitetssjukhus. Beslut om Nya Karolinska Solna.

See Livia’s publications in Diva.

Teaching

  • Interactive Methods, Master course, Political Science (course developer)
  • Analytical Perspectives and the Study of Power in the Social Sciences (module on Constructivism). Master course, political science.
  • Qualitative methods, Master course, Political Science (course developer).
  • Introduction to NVivo, software for qualitative computer analysis, doctorate program, Political science, Stockholm University.
  • Interaktiva metoder & policyanalys, Metodkurs, statsvetenskap III
  • Medier, makt och demokrati, lärarprogrammet, samhällsvetenskap (kursansvarig)