Kontakt

Jouni Reinikainen är doktor i statsvetenskap. Hans forskningsintressen kretsar kring frågor om statsmedlemskap och den politiska gemenskapen. Han disputerade 1999 med avhandlingen Right Against Right: Membership and Justice in Post-Soviet Estonia. Avhandlingen är en normativ analys av rättviseproblematiken i den estländska medborgarskapsfrågan, med bäring för en rättvis lösning på medborgarskapsfrågor generellt i nya och återupprättade stater.

Under senare år har hans forskningsintressen i tilltagande utsträckning orienterats mot frågan om statsutbrytningar (”secession”) och rätten till självständighet; dock fortfarande väldigt ofta med ett medlemskapsfokus. En representativ publikation med den orienteringen är kapitlet ”Initial Citizenship and Rectificatory Secession” i Beckman, Ludvig. & Erman, Eva. (red) Territories of Citizenship, Hounmills. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012.

Jouni Reinikainen är studierektor för masterutbildningen vid Statsvetenskapliga institutionen och undervisar framförallt i politisk teori och tillämpad politisk teori.