Böcker

Reinikainen J., Right Against Right - Membership and Justice in Post-Soviet Estonia, Edsbruk: Akademitryck AB, 1999.

Reinikainen J., et al (ed), Liberalismen och den moderna demokratin, Lund: Studentlitteratur, 1996.

Reinikainen J.., et al (ed), Kunskapens väsen, Stockholm: Doctus Indomitus, 1999.

Reinikainen J., et. al, (eds), Texter i samtida politisk teori, (Malmö: Liber 2004).

Reinikainen J., et.al, (eds), Perspektiv på perspektivism. Stockholm: Doctus Indomitus, 2004.

Artiklar

"Initial Citizenship and Rectificatory Secession" i Beckman, Ludvig. & Erman, Eva. (red) Territories of Citizenship. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012.

"The Golden Rule and the Requirement of Universalizability", The Journal of Value Inquiry (2005) 39: 155–168. 2006.

"Rättvisans noder". i Politisk filosofi, nr 1, 2004, sid. 32-51

'Medborgarskap i Estland', Internationella Studier, nr 2, sommaren 1993: 41-52.

'Etnisk demokrati en säkerhetsrisk', GP, 1996-06-08.

'Rättvisa som opartiskhet', in Lindensjö B et al (eds) Liberalismen och den moderna demokratin, Lund: Studentlitteratur, 1996: 32-52.

'Platonian Justices', Statsvetenskaplig tidskrift, nr 2, årgång 100, 1997: 197-207.

'Solidaritet av egenintresse', Fyra teman i samtida politisk teori, Statsvetenskapliga Institutionen, 1997: 1-17.

'Kejsarens nya kläder', Kunskapens väsen, Stockholm: Doctus Indomitus, 1999: 11-17.

'Rune Premfors: Den starka demokratin' (recension/review article), Statsvetenskaplig tidskrift, Statsvetenskaplig Tidskrift, nr 3, årgång 103, 2000: 277-287.

Nedmonterningens store inspiratör. Libertarianen Robert Nozick ogillade välfärdsstaten, GP, 2002-06-09.

'Blockpolitiken fördjupar den svenska demokratin', Svensk Linje, nr. 12, December, 2002.