Göran Sundström

Bild på Göran Sundström. Foto: Niklas Björling.

Göran Sundström

Professor/Head of Department

Publikationer av Göran Sundström

Författare Titel År
Göran Sundström
Perspektiv på politisk styrning 2020
Shirin Ahlbäck Öberg, Göran Sundström
Förvaltningspolitikens organisering 2020
Ehn Peter, Göran Sundström
Förvaltningspolitik i förändring 2020

Statlig förvaltningspolitik för 2020-talet : En forskningsantologi 2020
Göran Sundström
"Speaking Truth to Power" - ett hotat ideal 2020
Bengt Jacobsson, Göran Sundström
Tjugofem år av gemenskap : Statsförvaltningen och Europeiska unionen 2020

Granskningssamhället : offentliga verksamheter under lupp 2019
Bengt Jacobsson, Göran Sundström
Mönster i granskningssamhället 2019
Bengt Jacobsson, Göran Sundström
Variation och likformighet i granskningen 2019
Bengt Jacobsson, Jon Pierre, Göran Sundström
Den offentliga granskningen 2019
Göran Sundström
Granskningspolitikens huvudlinjer 2019
Göran Sundström
Statstjänstemannarollen ur ett förvaltningspolitiskt perspektiv 2019
Jenny Madestam, Göran Sundström, Göran Bergström
Public or Private – Does It Matter? How School Leaders in Public and Private Schools Perceive Their Roles 2018
Göran Sundström
Statstjänstemannarollen ur ett förvaltningspolitiskt perspektiv 2018
Göran Sundström, Bengt Jacobsson
Organizing for Scrutiny 2018
Catrin Andersson, Magnus Erlandsson, Göran Sundström
Marknadsstaten : om vad den svenska staten gör med marknaderna - och marknaderna med staten 2017
Göran Sundström, Bengt Jacobsson
Organizing for Audit 2017
Göran Sundström
När politiker styr med tillit 2017
Bengt Jacobsson, Göran Sundström
Ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos 2017

En modern myndighet : Trafikverket som ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos 2017
Göran Sundström, Marja Lemne
Bo Smith-utredningen betraktad från andra sidan bron 2016
Göran Sundström, Bengt Jacobsson
The Europeanization of the Swedish state 2015
Bengt Jacobsson, Göran Sundström
Governing the state 2015
Göran Sundström
Adminsitrative reform 2015
Göran Sundström, Göran Bergström, Jenny Madestam
Privat eller offentligt - spelar det någon roll? 2016
Göran Sundström
Den moderniserande staten 2016
Göran Sundström
Den ansvarstagande staten 2016
Göran Sundström
Strategisk styrning bortom NPM 2016
Göran Sundström
Seconded National Experts as Part of Early Mover Strategies in the European Union : The Case of Sweden 2015
Göran Sundström, Bengt Jacobsson, Jon Pierre
Governing the Embedded State : the Organizational Dimension of Governance 2015
Michael Rönnlund, Anna Sundström, Lars-Göran Nilsson
Interindividual differences in general cognitive ability from age 18 to age 65 years are extremely stable and strongly associated with working memory capacity 2016
Michael Rönnlund, Anna Sundström, Rolf Adolfsson,
et al.
Self-Reported Memory Failures : Associations with Future Dementia in a Population-Based Study with Long-Term Follow-Up 2015
Göran Sundström
Litteraturgranskning av Erik Lundbergs avhandling A Pluralist State? Civil Society Organizations' Access to the Swedish Policy Process 1964-2009 2015
Michael Rönnlund, Anna Sundström, Rolf Adolfsson,
et al.
Subjective memory impairment in older adults predicts future dementia independent of baseline memory performance : Evidence from the Betula prospective cohort study 2016
Daniel Eriksson Sörman, Michael Rönnlund, Anna Sundström,
et al.
Social relationships and risk of dementia : a population-based study 2015
Nils Brunsson, Susanna Alexius, Catrin Andersson,
et al.
Att organisera marknader : Slutrapport från ett forskningsprogram 2015
Anders Ivarsson Westerberg, Göran Sundström
Den anonyma förvaltningspolitiken 2015

Syns inte men finns ändå... : Ett seminarium om förvaltningspolitik 2015
Catrin Andersson, Magnus Erlandsson, Göran Sundström
Marknadsstaten 2014
Göran Sundström
Politik utan hemvist : utmaningar och utvecklingsbehov i förvaltningspolitiken 2014

Demokrati och förvaltning : en festskrift till Rune Premfors 2014
Anna Sundström, Michael Rönnlund, Rolf Adolfsson,
et al.
Stressful life events are not associated with the development of dementia 2014
Daniel Eriksson Sörman, Anna Sundström, Michael Rönnlund,
et al.
Leisure Activity in Old Age and Risk of Dementia : A 15-Year Prospective Study 2014
Anna Sundström, Olle Westerlund, Hossein Mousavi-Nasab,
et al.
The relationship between marital and parental status and the risk of dementia 2014
Matilda Dahl, Göran Sundström, Kristina Tamm Hallström
Organizing for trust : Analyzing markets as partially organized 2014
Göran Sundström
Några reflektioner kring utvärdering av högre utbildning 2014
Michael Rönnlund, Anna Sundström, Daniel Eriksson Sörman,
et al.
Effects of Perceived Long-Term Stress on Subjective and Objective Aspects of Memory and Cognitive Functioning in a Middle-Aged Population-Based Sample 2013
Göran Sundström, Göran Bergström, Jenny Madestam
Privat eller offentligt - spelar det någon roll? 2013
S.-M. Hossein Mousavi-Nasab, Reza Kormi-Nouri, Anna Sundström,
et al.
The effects of marital status on episodic and semantic memory in healthy middle-aged and old individuals 2012
Maria Eriksdotter-Jönhagen, Bengt Linderoth, Göran Lind,
et al.
Encapsulated Cell Biodelivery of Nerve Growth Factor to the Basal Forebrain in Patients with Alzheimer’s Disease 2012

Vem forskar om vad?

Söker du ett visst forskningsområde, se våra sidor under Vem forskar om vad?

Our researchers

Use the links below to move over to our English pages for our researchers.

Ordlista sve/eng

  • Forskare - Researcher
  • Biträdande lektor – Associate senior lecturer
  • Universitetslektor – Senior lecturer
  • Docent – Associate professor
  • Professor - Professor