Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red), 2017, Analyzing Text and Discourse. Eight Approaches for the Social Sciences,  SAGE publications.

Bergström, Göran & Boréus Kristina, 2012, Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys. Tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur.

Bergström, Göran, 2003, "Perspektiv på utbildningsreformer" i Selander, S. /red/ Kobran, nallen och majen. Tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning, Myndigheten för skolutveckling, Stockholm: Liber.

Bergström, Göran & Boréus Kristina, 2005, Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, Lund: Studentlitteratur.

"Förändringar och problem i den socialdemokratiska skolpolitiken". Kritisk Utbildningstidskrift 1999:4 s. 54-61

Bergström, Göran. Har skolpolitikens mål förändrats? En genomgång av
innehållet i begreppen jämlikhet, demokrati och valfrihet under de senaste
årtiondena. Didaktiska Studier nr 50. Didaktikcentrum HLS förlag Stockholm
1995.

Jämlikhet och kunskap. Debatter och reformstrategier i socialdemokratisk skolpolitik 1975-1990. Akademisk avhandling, Stockholm Studies in Politics, 1993


Artiklar i tidskriften Praxis 1995/96

"Systemskifte i utbildningspolitiken?" Praxis 1995:1 s. 53-57.

"SAP om skolpeng och fristående skolor. Åsiktsförändringar eller bara en terminologisk röra?" Praxis 1995:2 s. 42-48.

"Två skolministerval - En jämförelse mellan valet av Bengt Göransson och Ylva Johansson." Praxis 1995:3 s. 56-61.

"Utbildning för demokrati. Bortom kulturkrigets låsta positioner." Praxis 1995:4 s. 45-49.

"Bakgrunden till den nya gymnasieskolan". Praxis 1996:3 s. 39-48.

Andra artiklar

Bergström, Göran, 1993, Jämlikhet och kunskap. Debatter och reformstrategier i socialdemokratisk skolpolitik 1975-1990, Stockholm/Stehag: Symposion Graduale.

"Den dubbla reträtten och argumenten för radikal jämlikhet i skolan". Zenit 1992:2 s. 50-61 (medförfattare, Kristina Boréus).